Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây Đào chuông tại huyện Đình Lập

 Ngày 15/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây đào chuông tại huyện Đình Lập”  đề tài do ThS Phạm Văn Ngân, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá đặc điểm thực vật học của Đào Chuông; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây Đào Chuông bằng phương pháp chiết và ghép đoạn cành; Phát triển mô hình trồng cây Đào Chuông phục vụ phát triển du lịch và phát triển cây Đào Chuông thành một loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển nghề làm hoa, cây cảnh, cây công trình, cây tạo cảnh quan, góp phần phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anh 1 cay hat.jpg

Cây Đào Chuông được gieo từ hạt

Từ khi triển khai đến nay, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra điều tra theo tuyến xác định đặc điểm thực vật học và phân bố của cây Đào Chuông tại 3 xã Bắc Xa, Bính Xá, Kiên Mộc; Thực hiện các thí nghiệm ghép bằng phương pháp ghép đoạn cành với 1.500 cây để xác định thời vụ ghép, tổ hợp ghép, ảnh hướng của tuổi cây, ảnh hưởng của thuốc kích ra rễ; xây dựng mô hình nhân giống với số lượng 3.500 cây nhân giống từ hạt để phục vụ xây dựng mô hình. Các thí nghiệm và mô hình nhân giống được triển khai thực hiện tại hộ gia đình ông Hoàng Trường Sinh xã Bắc Xa, huyện Định Lập. Hiện nay, cây ghép đang bắt đầu bật mầm, cây nhân giống từ hạt sinh trưởng, phát triển tốt.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anh2 cay ghep.jpg

Thí nghiệm nhân giống Cây Đào Chuông bằng phương pháp ghép

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài được thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt, bước đầu đạt được các mục tiêu đề ra. Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình để theo dõi, đánh giá hiệu quả của các thí nghiệm và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

 

Đỗ Thu Hạnh

Post type
Hot