Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sẵn sàng cho Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Nhằm tạo phong trào lan tỏa trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung trên cả nước. Tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, năm 2019, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô cấp tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn tất để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Thiết bị điều khiển thông qua Internet của nhóm giáo viên trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Đông Bắc

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2019 về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lồng ghép với các nội dung tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày hội nhằm mục đích tạo phong trào lan tỏa trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong trào chung trên cả nước. Từ đó, tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh. Bước đầu tạo được sự kết nối các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư tiềm năng, quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn,… Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Năm 2019 là năm đầu tiên Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở cấp tỉnh được tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chủ trì với các ngành đã có sự chuẩn bị cụ thể, rõ ràng như thành lập Ban tổ chức, Ban hành quy chế chấm thi, thành lập Ban giám khảo, lên kế hoạch kịch bản chi tiết cho ngày hội và lễ tổng kết.

Để ngày hội đạt hiệu quả cao nhất, Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn đã ban hành một số văn bản và triển khai một số hoạt động liên quan như: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội; thành lập Ban Tổ chức; Ban hành Thể lệ Cuộc thi và Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi; thành lập các Tiểu ban Tổ chức,… Đồng thời, các sở, ban, ngành đoàn thể UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan đã xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai tuyên truyền về Ngày hội. Đồng thời, tổ chức lựa chọn, đánh giá các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, UBND huyện Lộc Bình đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên sau khi triển khai đã bàn bạc, kiểm tra, rà soát một số ý tưởng đưa lên xem xét. Qua những cuộc thi như này, đặc biệt là thu hút nhà đầu tư sẽ tạo ra phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn trên địa bàn tỉnh.