Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Họp Hội đồng Giám khảo đánh giá giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ V năm 2019

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-BTC ngày 13/8/2019 của Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, Trong 02 ngày 17 và 18/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0017.JPG

Toàn cảnh một buổi họp của Hội đồng giám khảo

 

Ngày 17/8/2019, tại buổi chấm vòng sơ khảo, đại diện Ban thư ký các Cuộc thi báo cáo kết quả rà soát, phân loại các giải pháp dự thi, công bố Quyết định việc công nhận các giải pháp đủ điều kiện chuyển Hội đồng giám khảo đánh giá theo quy định, trong đó công nhận 57 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019 đủ điều kiện chuyển Hội đồng giám khảo đánh giá theo quy định.  Các giải pháp được phân thành 05 nhóm lĩnh vực như sau: (1) Nhóm 1: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (gồm 15 giải pháp); (2) Nhóm 2: Giáo dục đào tạo (gồm 14 giải pháp); (3) Nhóm 3: Nông lâm ngư nghiêp, tài nguyên môi trường (gồm 17 giải pháp); (4) Nhóm 4: Vật liệu, hóa chất, năng lượng (gồm 07 giải pháp); (5) Nhóm 5: Y Dược (gồm 04 giải pháp).

Description: C:\Users\luubamac\Pictures\Ảnh chấm các giải pháp\Ảnh chấm các giải pháp\DSC_0029_4.JPG

Các Giám khảo tiến hành chấm điểm các giải pháp trong Vòng sơ khảo

Trong vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo chia tổ và các Tổ giám khảo phân công các thành viên chấm điểm cho các giải pháp dự thi theo lĩnh vực chuyên môn vào phiếu chấm điểm theo quy định. Điểm của giải pháp dự thi là điểm trung bình cộng của các thành viên trong Tổ giám khảo.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0104.JPG

Tổ trưởng  tổ giám khảo Nhóm 5  phát biểu thảo luận trước Hội đồng  tại Vòng chung khảo

Ngày 18/8/2019, tại buổi chấm vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo không chia tổ và làm việc chung. Hội đồng thảo luận, xét giải và chấm chung đối với những giải pháp còn nhiều ý kiến khác nhau theo nguyên tắc biểu quyết. Đồng thời, thống nhất lập danh sách đề xuất các giải thưởng theo quy định trong Thể lệ; Lựa chọn, đề xuất các giải pháp gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2019 và lập báo cáo kết quả chấm thi.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0096.JPG

Tổ trưởng giám khảo Nhóm 1 đang mô tả lại một giải pháp đã chấm
 trước Hội đồng giám khảo tại Vòng Chung khảo

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã hoàn thành công tác chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi. Kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo sẽ được cơ quan thường trực Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo, trình Ban Tổ chức xem xét, quyết đinh./.

Hưng Đức

Post type
Hot