Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mạ khay, máy cấy

Nhằm từng bước đưa cơ giới hòa vào sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, trong vụ xuân năm 2018, Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học - Công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tỉnh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giống cây Trồng Lạng Sơn thực hiện xây dựng thí điểm mô hình cấy lúa ứng dụng công nghệ mạ khay, máy cấy tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Sau một vụ triển khai, mô hình đã cho thấy nhiều ưu điểm, hiệu quả rõ rệt. Từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất cho người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.