Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Họp Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

Ngày 20/7/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2018.

 

DSC_10069.JPG

Họp các thành viên Hội đồng giám khảo

 

          Tham dự Hội đồng có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Tổ chức) và các thành viên Hội đồng Giám khảo được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-BTC ngày  18 /7/2018 của Ban Tổ chức.

 

DSC_30139.JPG

DSC_20105.JPG

 

Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm sản phẩm

thân thiện với môi trường và đồ dùng dành cho học tập

 

          Sau khi nghe Ban Thư ký báo cáo kết quả rà soát, phân loại mô hình, sản phẩm dự thi, Ban tổ chức đã công bố danh sách 104 sản phẩm, mô hình đủ điều kiện chuyển Hội đồng giám khảo đánh giá và thông qua quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhiên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2018. Các thành viên Hội đồng Giám khảo đã thảo luận và thống nhất phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi và tiến hành chấm thi tại bốn tổ theo lĩnh vực.

          Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã hoàn thành công tác chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi. Kết quả có 41/104 mô hình, sản phẩm đạt 60 điểm trở lên, đủ điều kiện để Hội đồng Giám khảo báo cáo Ban Tổ chức xem xét trao giải theo quy định.

 

Hưng Đức