Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả Na theo hướng bền vững tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn"

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  ThS. Trần Đại Dũng.

Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.

 

Cá nhân tham gia:

1. ThS. Trần Đại Dũng, Chi cục Trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn

2. KS. Phan Văn Sáu, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chi Lăng

3. KS. Hoàng Văn Dưỡng, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn

4. KS. Hoàng Thị Hiếu, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chi lăng

5. KS. Hoàng Thế Anh, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hữu Lũng

6. KSC. Thế Trường Thành, Viện Bảo vệ thực vật

7. ThS. Bùi Văn Dũng, Viện Bảo vệ thực vật

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Họp ngày 30/11/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ./.

 

Lưu Bá Mạc (trích đăng)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
414.doc 32.5 KB
414.signed.pdf 324.59 KB
Post type
Recommended