Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS
  2. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại
  3. Giấy mời dự họp xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
  4. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
  5. Giấy mời dự Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
  6. Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11năm 2020 (ngày 24 tháng 11năm 2020)
  7. Giấy mời dự tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
  8. Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và đại diện ADB về chuẩn bị dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu
  9. Giấy mời họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020
  10. Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn