Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

  1. Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  2. Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021
  3. Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 và các biện pháp tăng cường giải ngân cuối năm 2020”
  4. Thông báo thay đổi thời gian họp xem xét, thống nhất Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  5. Giấy mời họp xem xét, thống nhất Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  6. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
  7. Về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,tỉnh Lạng Sơn Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  8. Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 11/2020)
  9. Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đối với 04 khu đất quốc phòng trên địa bàn huyện Chi Lăng và Báo cáo của Sở Tài chính
  10. Giấy mời họp xem xét, rà soát các khu vực đường biên, cột mốc, bờ sông suối biên giới có nguy cơ sạt lở, sụt lún