Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Lễ khánh thành Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc

Ngày 13/11/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành tiếp nhận Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc tại điểm trường Co Khuất, trường mầm non xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn thành Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 07/11/2020, tại hội trường nhà khách Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Hội Di sản văn hoá tỉnh phối hợp với Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học

Tin tức trong Tỉnh

Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND. Đây là cơ sở để xây dựng và lựa chọn các nhiệm vụ quỹ gen cho kế hoạch hằng năm nhằm bảo tồn nguồn gen, phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý hiếm của Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 3 ngày (13-15/10/2020), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở KH&CN Phú Thọ phối hợp Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN, Sở KH&CN Sơn La tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8 - 9/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại Hội trường Trung tâm hành chính của huyện Bắc Sơn.

Tin tức trong nước

Hội thảo khoa học: “Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn”

Ngày 25/9/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội thảo Vai trò Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Vai trò Khoa học và Công nghệ (KHCN) thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào (dân tộc thiểu số và miền núi) DTTS & MN giai đoạn 2021-2030”.

Tin tức trong Tỉnh

Một số kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Từ ngày 20 - 22/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khóa đào tạo "Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo". Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho đội ngũ công chức, viên chức một số sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

Công nghệ mới và cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Triển khai xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025 theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học về Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/9/2020, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn”. Dự hội thảo có Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức Hội, Hiệp Hội liên quan đến lĩnh vực Du lịch; Giảng viên khoa du lịch, Trường ĐH Thăng Long.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng

Khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ chính trị quan trong luôn được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo.