Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chiều ngày 29/12/2020, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sơt Khoa học và Công nghệ về bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021

Trong không khí tưng bừng và phấn khởi trước những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2020 và tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Ngày 25/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thu Hà UVBTV, Trưởng Ban nữ công, Công đoàn viên chức tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ)

Tin tức trong Tỉnh

Lạng Sơn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, năm 2020 UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo tồn những loài cây

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2020, định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021

Năm 2020 hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ được ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Tổ chức quản lý triển khai 48 đề tài/ dự án, trong đó có 02 dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 08/12/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Lễ khánh thành Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc

Ngày 13/11/2020, tại tỉnh Lạng Sơn, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành tiếp nhận Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc tại điểm trường Co Khuất, trường mầm non xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.