Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, qua đó góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai.

Description: chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Để chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 18-5, Sở KH&CN đã tổ chức và tham gia triển khai nhiều hoạt động như:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) trong giai đoạn 2020-2021; Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn của các chiến lược/Chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030; Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đóng góp thiết thực của ngành KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống COVID-19; thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và phấn đấu vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới; Bám sát các quan điểm mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH,CN&ĐMST trong văn kiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả; Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” và “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”...

Hoạt động chào mừng trước Ngày KH&CN Việt Nam (trong khoảng thời gian từ ngày 03-14/5/2021).

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KH,CN&ĐMST thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử; Phối hợp với Báo Lạng Sơn thực hiện chuyên mục số đặc biệt chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin về “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ  13, năm 2021”; “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 năm 2021”; “Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021”; Đề nghị Bộ KH&CN khen thưởng những người có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” đạt hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 BBT