Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
291/SKHCN-QLCN 16-04-2021 Về việc góp ý đề xuất dự án Công viên Tâm Phúc An
287/SKHCN-QLCN 15-04-2021 Về việc góp ý vị trí Nhà máy điện rác Lạng Sơn tại huyện Cao Lộc (Hồ sơ đề xuất điều chỉnh) theo đề nghị của Hợp tác xã Đồng Tâm
286/SKHCN-QLCN 15-04-2021 Về việc góp ý hồ sơ đề xuất nghiên cứu, khảo sát Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập của Công ty cổ phần LICOGI 16
55/BC-SKHCN 15-04-2021 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021
281/SKHCN-QLCN 14-04-2021 Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
279/SKHCN-QLCN 14-04-2021 Về việc đề nghị báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
280/SKHCN-QLCN 14-04-2021 Về việc đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở
38/KH-SKHCN 13-04-2021 Về việc Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
276/SKHCN-VP 13-04-2021 Về việc đăng ký cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 13 năm 2021
277/SKHCN-QLCN 13-04-2021 Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
271/SKHCN-QLCN 12-04-2021 Về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn (Bản cập nhật năm 2021)
270/SKHCN-QLCN 12-04-2021 Về việc góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông.
256/SKHCN-VP 07-04-2021 Về việc đăng ký cử công chức tham gia lớp tập huấn xử lý vi phạm hành chính
257/SKHCN-VP 07-04-2021 Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bon mìn , vật nổ do chiến tranh để lại”
253/SKHCN-QLCN 06-04-2021 Về việc góp ý đề xuất dự án Xây dựng nhà máy nước Lawaco
11/GM-SKHCN 06-04-2021 Về việc Họp Hội đồng Tư vấn tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học - công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh.
252/SKHCN-QLCN 05-04-2021 Về việc góp ý đề xuất dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ xanh – Thành An Greenwood
248/SKHCN-QLCN 05-04-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án đầu tư chăn nuôi và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
36/TTr-SKHCN 05-04-2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn
09/GCN-KQNV 02-04-2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký KQTHNV - KH&CN sử dụng NSNN "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn".
247/SKHCN-VP 02-04-2021 Về việc đôn đốc rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật linh vực hoạt động KH&CN
37/KH-SKHCN 31-03-2021 Về việc Triển khai thực hiện công tác thanh niên của Sở KH&CN năm 2021
237/SKHCN-QLCN 31-03-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án dự án Đầu tư phát triển cây nông lâm nghiệp và cây dược liệu kết hợp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/TTr-SKHCN 30-03-2021 Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữ
06/GP-SKHCN 29-03-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
47/BC-SKHCN 29-03-2021 Về việc Khái quát hiện trạng công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
222/SKHCN-QLCN 26-03-2021 Về việc đăng ký khóa bồi dưỡng về cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ
70-KH/CBSKHCN 26-03-2021 thực hiện chương trình 5 của Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK, ngày 20/8/2020 của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
35/KH-SKHCN 25-03-2021 Về việc Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
10/TB-SKHCN 23-03-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
40/QĐ-SKHCN 22-03-2021 Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021
208/SKHCN-QLCN 22-03-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Đầu tư phát triển cây Mắc Ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
210/SKHCN-VP 22-03-2021 V/v gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý I năm 2021
207/SKHCN-QLCN 22-03-2021 V/v đề nghị cử cán bộ tham gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
209/SKHCN-QLCN 22-03-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh QHC thi trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000
211/SKHCN-QLCN 22-03-2021 Về việc cử người tham gia Đoàn kiểm tra các dự án điện mặt trời
39/QĐ-SKHCN 19-03-2021 Về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2021
09/TB-SKHCN 19-03-2021 Về việc thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
200/SKHCN-QLCN 19-03-2021 Về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương
199/SKHCN-VP 19-03-2021 Về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19
201/SKHCN-QLCN 19-03-2021 Về việc phối hợp triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021
44/BC-SKHCN 18-03-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của
34/KH-SKHCN 16-03-2021 Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021
193/SKHCN-QLCN 16-03-2021 Về việc gửi báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2020
195/SKHCN-QLCN 16-03-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500
22/TTr-SKHCN 15-03-2021 Về việc Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
01/ĐA-SKHCN 15-03-2021 Về việc xây dựng đề án Thành lập thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn
278/SKHCN-QLCN 14-03-2021 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-SKHCN 12-03-2021 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
189/SKHCN-VP 12-03-2021 Về việc cung cấp danh mục tài khoản DVCQG nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo điện tử của văn phòng Chính phủ
33/KH-SKHCN 12-03-2021 Về việc Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan
40/BC-SKHCN 12-03-2021 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I và kế hoạch hoạt động quý II năm 2021
183/SKHCN-VP 11-03-2021 Về việc yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo văn phòng Chính phủ
177/SKHCN-QLCN 09-03-2021 V/v cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ.
172/SKHCN-VP 09-03-2021 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2021
176/SKHCN-QLCN 09-03-2021 V/v tạo tài khoản và rà soát, bổ sung dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
32/KH-SKHCN 09-03-2021 Về việc Chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức năm 2021
31/KH-SKHCN 08-03-2021 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nă
31/KH-SKHCN 08-03-2021 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nă
37/BC-SKHCN 08-03-2021 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
02/GP-SKHCN 08-03-2021 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
169/SKHCN-QLCN 08-03-2021 Về việc phối hợp tuyên truyền về các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021
167/SKHCN-QLCN 08-03-2021 Về việc góp ý hồ sơ đề thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình: Khách sạn SOJO và Thương mại du lịch Lạng Sơn
166/SKHCN-QLCN 05-03-2021 Về việc phát động, tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021)
165/SKHCN-QLCN 05-03-2021 Về việc triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2021
30/KH-SKHCN 04-03-2021 Về việc tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2021
29/KH-SKHCN 04-03-2021 Về việc Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2021
164/SKHCN-QLCN 04-03-2021 Về việc xin cấp tên miền trang cơ sở dữ liệu sáng kiến.
24/KH-SKHCN 03-03-2021 Về việc Tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN
26/KH-SKHCN 03-03-2021 Về việc Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2021
25/KH-SKHCN 03-03-2021 Thực hiện và giải pháp khắc phục các chỉ số DDCI năm 2021
08/TB-SKHCN 03-03-2021 Về việc thông báo Lịch xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
04/CĐCS 01-03-2021 Về việc tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
149/SKHCN-QLCN 01-03-2021 Về việc xin ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II)” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh
05/TB- SKHCN 25-02-2021 V/v Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021
20/TTr-SKHCN 24-02-2021 Về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021)
142/SKHCN-QLCN 24-02-2021 Về việc mở lớp đào tạo ATBX năm 2021
141/SKHCN-QLCN 24-02-2021 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo Đề án thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
31/QĐ-SKHCN 23-02-2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN năm 2021
139/SKHCN-QLCN 23-02-2021 Về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021)
21/KH-SKHCN 23-02-2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021
135/SKHCN-VP 23-02-2021 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC đối với cơ quan hành chính nhà nước; đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021
137/SKHCN-QLCN 23-02-2021 Về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Trại chăn nuôi lợn nái ngoại siêu nạc
133/SKHCN-VP 22-02-2021 Về việc cử cán bộ đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021
134/SKHCN-VP 22-02-2021 Về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2021
19/TTr-SKHCN 22-02-2021 Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021
01/GP-SKHCN 19-02-2021 Về việc cấp Giáy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)
124/SKHCN-QLCN 19-02-2021 về việc góp ý chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025
119/SKHCN-QLCN 18-02-2021 Về việc góp ý đề xuất dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm – không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
121/SKHCN-QLCN 18-02-2021 Về việc tham gia Cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth 2021
120/SKHCN-QLCN 18-02-2021 Về việc cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP
118/SKHCN-QLCN 18-02-2021 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 6 (năm 2021)
32/KH-BTC 17-02-2021 Về việc Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021)
31/QĐ-BTC 17-02-2021 Về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021)
20/KH-SKHCN 09-02-2021 Về việc Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
27/BC-SKHCN 09-02-2021 Về việc báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021
16/TTr-SKHCN 09-02-2021 Về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
26/BC-SKHCN 09-02-2021 Về việc Báo cáo Hoạt động quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
115/SKHCN-QLCN 09-02-2021 Về việc đăng ký tham dự Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2021
19/KH-SKHCN 09-02-2021 Về việc Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021