Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo lấy ý kiến góp ý hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả na tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/3/2023, tại tỉnh Lạng Sơn, Viện Tài nguyên và Môi trường - đơn vị chủ trì nhiệm vụ xây dựng Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho qu Na tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả na tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh - Tin Hội thảo CDĐL Na Lạng Sơn_0.jpg

Hình ảnh tại Hội thảo

Dự và đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu Sở Công thương, Chi Lăng, Hữu Lũng và đại diện các hộ sản xuất thuộc các xã trong vùng đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý của sản phẩm quả Na.

Tại Hội thảo sau khi nghe trình bày báo cáo về Bản mô tả danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù của các sản phẩm đăng ký Chỉ dẫn địa lý, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đánh giá, phân tích về Bản mô tả và giải thích các đặc trưng của sản phẩm đối với người dân, mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, con người và chất lượng đặc thù của sản phẩm đối với sản phẩm quả Na.

Việc lấy ý kiến góp ý nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin địa lý để đảm bảo phù hợp với thực tế và đáp ứng được các yêu cầu địa lý cần thiết và định vị cho sản phẩm. Các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra những đề xuất để cải tiến và nâng cao chất lượng hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý, giúp tăng tính hiệu quả và tính khả dụng của sản phẩm. Đồng thời lấy ý kiến đóng góp bộ công cụ quản lý Chỉ dẫn địa lý để phục vụ công tác quản lý và phát triển CDĐL tại địa phương.

Vy Thúy