Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo hướng dẫn cung cấp dữ liệu và hồ sơ minh chứng phục vụ tính toán chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023”

            Sáng ngày 22/6/2023, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ( Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo hướng dẫn cung cấp dữ liệu và hồ sơ minh chứng phục vụ tính toán chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm giới thiệu, hướng dẫn các địa phương về thu thập thông tin, dữ liệu và hồ sơ chứng minh phục vụ tính toán chỉ số đổi mới sáng cấp địa phương năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê; Lãnh đạo và các chuyên gia Học viện Khoa học, công nghệ và ĐMST và 63 điểm cầu tại Sở Khoa học và công nghệ cả nước. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn, có bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.

             Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Bộ chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) là công cụ hữu hiệu để mỗi tỉnh, thành phố xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua kết quả thực hiện thí điểm đánh giá chỉ số ĐMST tại 20 địa phương năm 2022 đã giúp mỗi địa phương nhìn nhận, đánh giá lại những điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện và phát huy, góp phần thúc đẩy tạo đà phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thông qua Hội thảo, Thứ trưởng mong muốn các tỉnh, thành phố, cung cấp dữ liệu và hồ sơ chứng minh đầy đủ phục vụ tính toán chỉ số ĐMST địa phương.

             Tại buổi Hội thảo các chuyên gia của Học viện Khoa học, công nghệ và ĐMST đã hướng dẫn chi tiết các chỉ số do địa phương cung cấp, theo đó tại địa phương cung cấp số liệu 13 chỉ số, gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, văn bản thúc đẩy phát triển và ứng dụng KHCN&ĐMST phục vụ phát triển KT-XH của địa phương; Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật  trên tổng số học sinh trung học; Tỉ lệ chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương/GRDP; Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương/GRDP; Số tổ chức KH&CN/10.000 dân;  Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu công nghiệp (%);Vay tài chính vi mô/GRDP; Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; Tỉ lệ các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp/tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của địa phương; Tỉ lệ các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn địa phương; Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1000 doanh nghiệp; Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương; Số lượng sản phẩm OCOP/tổng số đơn vị hành chính cấp xã

            

Hạnh.png

             Ảnh: Điểm cầu sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tham dự Hội thảo

             Đồng thời tại Hội thảo cũng được nghe Đại diện của các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bến Tre,.... được tham gia thử nghiệm đánh giá chỉ số ĐMST năm 2022 chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện thu thập, cung cấp thông tin về các chỉ số ĐMST tại các Sở và Học viện Khoa học, công nghệ và ĐMST trao đổi, thảo luận và giải đáp các ý kiến của các Sở  về các chỉ tiêu, cách thức thực hiện  việc thu thập số liệu và hồ sơ minh chứng  của một số chỉ tiêu để đánh giá chỉ số ĐMST năm 2023.

             Kết thúc buổi Hội thảo ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố phối hợp tích cực trong công tác cung cấp, thu thập thông tin và gửi hồ sơ minh chứng về Bộ Khoa học và công nghệ trước ngày 30/7/2023, trong quá trình thực hiện Học viện sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các Sở Khoa học và Công nghệ nếu có khó khăn, vướng mắc.

                                                                                      Đỗ Thu Hạnh