Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 28/7/2022, tại Nhà khách Đại học quốc gia Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo". Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ  trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có gần 250 đại biểu là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, một số sở KHCN, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Huán\12.jpg

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ, từ đó thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài cùng triển khai các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ; nắm bắt nhu cầu chuyển giao, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nước và nước ngoài; lắng nghe, trao đổi, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, mô hình hợp tác hiệu quả trong chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Huán\13.jpg

Quang cảnh buổi hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hóa các thành tựu khoa học, công nghệ vào cuộc sống. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng ngành khoa học và công nghệ mà còn là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ này rất cần sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các bộ, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…

Tại hội thảo, các đại biểu đã có các tham luận, giới thiệu làm rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ; thực trạng kết nối công nghệ giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất; nhu cầu hợp tác, nhận chuyển giao phục vụ ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; kinh nghiệm thành công trong đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp. Các đại biểu cũng đã nêu lên một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai cơ chế, chính sách; từ đó nêu đề xuất mô hình hợp tác giữa các nhà khoa học, các tổ chức trong nước, quốc tế và doanh nghiệp; tìm kiếm các giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị trung gian về tư vấn tìm kiếm, chuyển giao công nghệ và đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp nhận, làm chủ công nghệ…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, Hội thảo là sự kiện quan trọng không chỉ đối với các nhà quản lý trong việc nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả trong việc thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ đã ban hành mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước, là nơi để gặp gỡ trao đổi xây dựng mối liên kết về chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, tổ chức, mạng lưới về khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế. Qua đó tạo động lực nhằm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên cả nước trong thời gian tới./.

                                                                                Nguyễn Minh Huấn