Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 15/9/2021, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Description: https://baolangson.vn/uploads/2021/09/15/KH.jpg
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Liên hiệp Hội Việt Nam hiện có 153 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp hội địa phương và 90 Hội Khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, Quỹ VIFOTEC, Nhà xuất bản Tri thức, Báo Tri thức và Cuộc sống và 596 tổ chức KH&CN trực thuộc; tập hợp, quy tụ và thu hút 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,7 triệu trí thức KH&CN, chiếm 32,4% trí thức KH&CN cả nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành chương trình hành động, trong đó mục tiêu nhằm phấn đấu Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh, cùng với các hội, ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN… Cùng với đó, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam; tiếp tục củng cố kiện toàn phát triển tổ chức, thực hiện thống nhất chế độ chính sách cán bộ từ trung ương đến địa phương và làm tốt công tác hội viên; nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận với các nội dung: phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động trong đội ngũ công nhân, lao động; tôn vinh đội ngũ trí thức là giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh trí thức tiêu biểu – một trong những hình thức tập hợp trí thức hiệu quả của Liên hiệp các Hội KH&CN…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đội ngũ trí thức khoa học cùng cấp ủy các cấp, ngành triển khai 6 nhiệm vụ, 3 đột phá chiến lược mà đại hội XIII của Đảng đã đề ra; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước, vượt qua mọi khó khăn mà dịch COVID-19 gây ra. Đồng chí cũng mong muốn, Liên hiệp Hội Việt Nam cần phấn đấu hơn nữa để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, tập hợp đội ngũ trí thức, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh phong trào sáng tạo, khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài trong khoa học công nghệ; tiếp tục đổi mới, củng cố bộ máy, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam từ trung ương đến địa phương và các hội thành viên, các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc.

Nguồn tin: Hoàng Vương - BLS