Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020

Ngày 23/7/2020,  tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020 do trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết (Nguồn: Internet)

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Ông Chu Ngọc Anh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Hầu A Lềnh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Cùng tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, cơ quan; đại diện lãnh đạo 14 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và  các nhà khoa học.

Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc có nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành, hướng tới giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc gia tại địa phương vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “ Phương hướng phát triển Kinh tế- Xã hội và đảm bảo Quốc phòng, An ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sau 7 năm triển khai thực hiện, chương trình đã mang lại kết quả khoa học có giá trị, làm cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô nghiên cứu trong giai đoạn sắp tới, góp phần xây dựng, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút các nguồn nhân lực khác, phát huy thế mạnh các nguồn nhân lực tự nhiên trong chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020 và Báo cáo tham luận của các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc.

Kết thúc chương trình là lễ ký kết biên bản chuyển giao sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình cho 14 tỉnh Tây Bắc.

Nhìn nhận những kết quả của chương trình, Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, sau 7 năm thực hiện Chương trình “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020 đã cho thấy vùng Tây Bắc là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng chưa được khám phá và phát huy tốt để phát triển. Trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ góp phần tạo nên một nền tảng, một đòn bẩy trí thức - công nghệ - văn hóa - xã hội mạnh mẽ, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong vùng./.

Đặng Nguyệt Ánh