Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 3 ngày (13-15/10/2020), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở KH&CN Phú Thọ phối hợp Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN, Sở KH&CN Sơn La tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8 - 9/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại Hội trường Trung tâm hành chính của huyện Bắc Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội thảo Vai trò Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Vai trò Khoa học và Công nghệ (KHCN) thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào (dân tộc thiểu số và miền núi) DTTS & MN giai đoạn 2021-2030”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Từ ngày 20 - 22/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khóa đào tạo "Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo". Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho đội ngũ công chức, viên chức một số sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng

Khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ chính trị quan trong luôn được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần năng động, sáng tạo trong công tác, lao động và học tập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 – 2025

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 11/9/2020, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011-2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại huyện Chi Lăng

Ngày 10/9/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn. Đoàn đã thăm, làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011-2020” tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Ngày 11/7/2016 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Bám sát kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020, nội dung chương trình hoạt động, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, đến nay một số nội dung nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo các tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội thảo hoàn thiện phần mềm quảng bá và tiêu thụ nông sản tỉnh Lạng Sơn

Ngày 26/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề: hoàn thiện phần mềm và định huớng phát triển ứng dụng thuộc đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 65/QĐ-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Khoa học và Công nghệ

Trong những năm qua, công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã và đang được đơn vị triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT), hoạt động tuyên truyền, PBGDPL từng bước được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm thông tin và tiếp cận thông tin về pháp luật của người dân.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt để thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Subscribe to Tin tức về hoạt động của sở KHCN