Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đối với 02 nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Ban tổ chức) và Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức về việc triển khai Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cụm thi số 2 – Cáctổ chức đảng cơ quan sở, ban, ngành thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định Số 145-QĐ/ĐUK-BTCHT ngày 31/5/2021

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả của khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn được công nhận và bảo hộ tại Liên minh Châu Âu (EU) theo Hiệp định EVFTA

Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ theo Quyết định Đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hoá số 149/QĐ-SHTT ngày 15/02/2007, số văn bằng là 00007. Vùng lãnh thổ gồm 06 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng và Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Khoa học và Công nghệ đã quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 29 đề tài, dự án, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 20; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 4; lĩnh vực y dược 01; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 04.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/4/2021 triển khai thực hiện.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định"

Ngày 10/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định", tiến hành họp. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2021), theo sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN đã tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lạng Sơn"

Ngày 12/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lạng Sơn", tiến hành họp. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm thịt Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn"

Ngày 12/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án " Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn ", tiến hành họp.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thuỷ"

Ngày 10/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn", tiến hành họp.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tăng cường hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua Ngành Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Ngày 03/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Đồng đã phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 16 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Subscribe to Tin tức về hoạt động của sở KHCN