Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Hệ sinh thái ươm tạo công nghệ cao

Tính đến nay, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 100 dự án đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia, với nỗ lực thu hút đầu tư, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đây đã tương đối hoàn chỉnh, với sự hình thành các đơn vị hỗ trợ ươm tạo, tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo so với các vườn ươm khác.

Doanh nghiệp hưởng lợi ích xứng đáng khi áp dụng ISO 22000

Một cơ sở áp dụng ISO 22000 có nhiều việc phải làm hơn so với những cơ sở không áp dụng tiêu chuẩn này. Xét từ góc độ đó rõ ràng cần có những chi phí nhất định cho việc áp dụng ISO 22000. Tuy nhiên, nếu so với lợi ích mà nó mang lại thì các chi phí này là rất đáng để “đầu tư”.

Doanh nghiệp KCN các tỉnh phía Bắc áp dụng công cụ nâng cao năng suất

Việc áp dụng các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001, an toàn thực phẩm ISO 22000, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp ISO 45001,… tích hợp các công cụ cải tiến NSCL (KPI, Kaizen, QCC, 7QC,…) tại doanh nghiệp thuộc KCN phía Bắc sẽ là động lực mạnh mẽ trong sự phát triển của doanh nghiệp...

‘Quên’ đóng phí duy trì mã số mã vạch, doanh nghiệp bị phạt thế nào?

Các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) - hệ thống mã số mã vạch toàn cầu GS1, mỗi năm sẽ phải đóng một khoản phí duy trì mã. Quy định này được thể hiện tại Thông tư 232/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp MSMV.

Subscribe to Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp; Kết nối cung - cầu công nghệ