Skip to main content

Đổi mới công tác Thi đua – Khen thưởng tạo động lực phát triển Khoa học và Công nghệ

Xác định công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, là động lực để động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, những kinh nghiệm, thành tựu điển hình đã đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụm II các Cơ quan Quản lý chuyên ngành tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 07/7/2022, tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Cụm II Các cơ quan Quản lý chuyên ngành, gồm 7 đơn vị đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị sơ kết của Cụm có đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm II Các cơ quan Quản lý chuyên ngành.

Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025

Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho 18 cá nhân (Có danh sách kèm theo) vì: đã có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025.

Subscribe to Công tác thi đua, khen thưởng