Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025

Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho 18 cá nhân (Có danh sách kèm theo) vì: đã có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025.

Subscribe to Công tác thi đua, khen thưởng