Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nghiệm thu Dự án: “Nhân rộng mô hình trồng nấm tại một số xã khó khăn và xã biên giới”

Ngày 13/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm tại một số xã khó khăn và xã biên giới” do Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm chủ trì thúc hiện.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững giống khoai lang bản địa và trồng thử nghiệm một số giống khoai lang mới trên địa bàn huyện Lộc Bình”

Ngày 15/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục tráng, xây dựng mô hình sản xuất giống và xây dựng thương hiệu cho giống lúa Bao Thai Hồng tại Lạng Sơn”

Ngày 08/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng và phát triển bền vững sản phẩm gà Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-UBND, ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia”

Sản xuất chè dưới tán hồi là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Mô hình này được phát triển từ năm 2015 bắt đầu từ thị trấn Bình Gia và vùng lân cận. Tuy có hiệu quả kinh tế khá cao nhưng việc nhân rộng và phát triển bền vững mô hình hiện nay còn gặp nhiều khó khăn từ khâu giống đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm Hồng Vành Khuyên”

Hồng vành khuyên là một trong số các đặc sản nổi tiếng và là sản phẩm OCOP xếp hạng 4 sao năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. Với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển giá trị thương hiệu hồng Vành khuyên của Lạng Sơn một cách bền vững

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hạt dẻ tại thành phố Lạng Sơn”

Ngày 7/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hạt dẻ tại thành phố Lạng Sơn” thuộc Chương trình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài " Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điều trị tán sỏi đường mật qua da bằng laser tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn "

Ngày 06/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhận diện đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ

Ngày 06/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng xét chọn các đề tài do Công an tỉnh Lạng Sơn đăng ký thực hiện

Ngày 01/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với 02 đề tài do Công an tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu quy trình, công nghệ tạo ra sản phẩm hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" do cơ quan chủ trì đề tài là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả thực hiện.

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Đề tài " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn " do cơ quan chủ trì là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng thực hiện, được Hội đồng khoa học và công nghệ do Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đánh giá quá trình và kết quả thực hiện đề tài như sau:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đợt 1 năm 2021. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bọ hà hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 24/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 đối với đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bọ hà hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Bảo vệ thực vật đăng ký chủ trì thực hiện.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đợt 1 năm 2021. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 25/3/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm đối với đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn” do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”

Ngày 25/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài“Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”, do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch.

Nghiệm thu Dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã khó khăn và biên giới”

Ngày 18/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã khó khăn và biên giới " do Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm là cơ quan chủ trì dự án.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 24/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh