Skip to main content

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Chiều ngày 10/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

Ngày 13/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tr

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-UBND, ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 10/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Bà Nguyễn Thị Hà –Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Tứ trấn - Đoàn Thành Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch”

Ngày 12/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Tứ trấn - Đoàn Thành Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch”.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 16/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng sinh học qua da tạo hình đốt sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 11/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng sinh học qua da tạo hình đốt sống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”

Ngày 09/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/5/2022, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn.”.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 06/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt I năm 2022 đối với đề tài “Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn”.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 09/5/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng khoa học công nghệ đối với cây trồng lâm nghiệp

Ngày 05/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức cuộc họp về định hướng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đối với cây lâm nghiệp và các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất lâm nghiệp.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 18/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ngày 29/4/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ

Tuyển chọn cây Mận Cơm ưu tú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện đề tài khoa học: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mận Cơm tại Lạng Sơn. Ngày 23/4/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức họp Hội đồng bình tuyển cây ưu tú Mận Cơm. Với mục đích tuyển chọn được những cây giống tốt làm vật liệu nhân giống, sản xuất và cung cấp giống sạch bệnh cho việc mở rộng diện tích, bảo tồn và phát triển nguồn gen Mận cơm Lạng Sơn

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”

Ngày 11/3/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 24/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”. Hội đồng do Bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp”

Ngày 21/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công đối với dự án

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố hợp chuẩn, hợp quy”

Ngày 20/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng kể về năng suất, sản lượng, chủng loại và quy mô sản xuất...; đã tạo ra một khối lượng sản phẩm rất lớn đảm bảo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta nói chung và nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn nói riêng

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản và đặc thù cho ngành, lĩnh vực đối với một số tổ chức trên địa bản tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh