Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Nguyễn Phương Tùng.

Họp Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 02/11/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn,

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 23/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu Đề tài: “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 13/10/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và Công nghệ do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phú chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là Thạc sỹ Nguyễn Thị Hải. Thời gian thực hiện đề tài từ năm 2020 đến năm 2021.

Lạng Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong thời gian qua, công tác triển khai các đề tài dự án khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn đã tập trung nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ nhằm xây dựng được các mô hình sản xuất có hiệu quả. Giai đoạn 2012 - 2020 Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã thực hiện quản lý 31 đề tài dự án ứng dụng công nghệ cao.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng” do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Tiến sỹ Lê Tất Khang.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 15/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện nghiên cứu và Phát triển vùng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Nguyễn Văn Lam.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thực hiện. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2017 - 2020).

Thẩm định cây đầu dòng giống đào Mẫu Sơn thuộc đề tài “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu Du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Cây đầu dòng là cây tốt nhất trong quần thể của một giống cây trồng. Tuyển chọn cây đầu dòng là một bước quan trọng trong chọn giống, vì có cây đầu dòng tốt, năng suất cao và chất lượng quả ngon, sẽ là nguồn vật liệu quan trọng tạo nên những cây giống tốt sau này.

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn/bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”

Ngày 19/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn".

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn” do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài của Viện Nghiên cứu Rau quả.

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh