Skip to main content

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 21/02/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Hội đồng do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Triển vọng từ mô hình chăn nuôi gà ri lai tại huyện Hữu Lũng

Giống Gà Ri: Là giống gà nội được nuôi rộng rãi trong cả nước, nhất là các tỉnh phía Bắc. Gà mái có có bộ lông vàng nhạt, hoặc vàng nâu có điểm lông đen ở cổ, lưng. Gà trống có bộ lông sặc sỡ nhiều màu hơn: Lông cổ đỏ tía hoặc da cam, lông cánh ánh đen.

Tuyển chọn cây ưu tú Chanh rừng Mẫu Sơn

Ngày 03/11/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức Hội nghị bình tuyển cây ưu tú Chanh rừng Mẫu Sơn. Đây là một trong những nội dung nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn” .

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ đề dạy học STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 26/10/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân là mục tiêu của nền hành chính. Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 đã nhấn mạnh quan điểm

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là 199/200 xã, phường, thị trấn (trừ xã Yên Thịnh, H.

Tuyển chọn cây ưu tú hồng Vành khuyên Lạng Sơn

Ngày 28/9/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức Hội nghị bình tuyển cây ưu tú hồng Vành khuyên. Đây là một trong những nội dung nghiên cứu chính của đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hồng Vành khuyên”,

Hội nghị bình tuyển cây ưu tú Dẻ Lạng Sơn

Thực hiện đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm hạt Dẻ tại thành phố Lạng Sơn. Ngày 14/9/2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức Hội nghị bình tuyển cây ưu tú Dẻ Lạng Sơn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 11/8/2022, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 23/07/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023, từ ngày 02 – 04/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 27/7/2022, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện; chủ nhiệm đề tài là Kỹ sư Nguyễn Tiến Duy. Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023).

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống cam bản địa (cam thổng) tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống cam bản địa (cam thổng) tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”, do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Đề tài được thực hiện từ năm 2021 - 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”

Ngày 10/6/2022, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghê tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”. Đề tài do Tiến sỹ Đào Quang Nghị, Viện nghiên cứu Rau quả làm chủ nghiệm.

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 07/6/2022, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn”

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài dược liệu quý hiếm, có giá trị cao (Ngũ gia bì gai, Lá khôi, Đẳng sâm, Ba kích tím, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh hoa đỏ, Hoàng tinh hoa trắng)”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài dược liệu quý hiếm, có giá trị cao (Ngũ gia bì gai, Lá khôi, Đẳng sâm, Ba kích tím, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh hoa đỏ, Hoàng tinh hoa trắng)” do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên chủ trì thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 10/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh