Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng” do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Tiến sỹ Lê Tất Khang.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 15/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện nghiên cứu và Phát triển vùng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Nguyễn Văn Lam.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thực hiện. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2017 - 2020).

Thẩm định cây đầu dòng giống đào Mẫu Sơn thuộc đề tài “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu Du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Cây đầu dòng là cây tốt nhất trong quần thể của một giống cây trồng. Tuyển chọn cây đầu dòng là một bước quan trọng trong chọn giống, vì có cây đầu dòng tốt, năng suất cao và chất lượng quả ngon, sẽ là nguồn vật liệu quan trọng tạo nên những cây giống tốt sau này.

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Triển khai mô hình điểm kiểm soát kê đơn/bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”

Ngày 19/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn".

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn” do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài của Viện Nghiên cứu Rau quả.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn.”

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 08/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 12/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn” do ông Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: "Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta”

Ngày 27/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta”. Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 25/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.

Thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học

Bệnh tan máu bẩm sinh ở dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn: Thực trạng và giải pháp

Thalassemia (còn được gọi là bệnh tan máu bẩm sinh), là một bệnh lý huyết học di truyền liên quan đến sự bất thường của hemoglobin (một cấu trúc protein trong hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy). Ở bệnh nhân Thalassemia (Thal), các hồng cầu bị phá hủy quá mức dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Một số kết quả ban đầu triển khai thực hiện dự án:''Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ Nấm hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn''

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm đã triển khai thực hiện dự án:

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 06/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Nghiệm thu Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”

Ngày 07/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây Đào chuông tại huyện Đình Lập

Ngày 15/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây đào chuông tại huyện Đình Lập” đề tài do ThS Phạm Văn Ngân, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021.

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh