Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Kiểm tra mô hình nhiệm vụ: Nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong phòng thí nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí canh) siêu nguyên chủng, nguyên chủng tại Lạng Sơn

Ngày 19/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra thực tế tại mô hình nhiệm vụ: Nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong phòng thí nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí canh) siêu nguyên chủng, nguyên chủng tại Lạng Sơn

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm một số giống đào nhập nội triển vọng tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm khả năng thích ứng của một số giống đào nhập nội trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho thấy các giống đào nhập nội thử nghiệm đều thích hợp với khí hậu sinh thái vùng trồng, sinh trưởng và phát triển tốt qua đó, góp phần làm phong phú thêm sản vật cho vùng du lịch Mẫu Sơn và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.

Nghiệm thu Đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn"

Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn "

Nghiệm thu đề tài khoa khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025”

Ngày 26/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025", Thạc sĩ Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng màng sinh học chitosan- nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/12/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do ông Lý Việt Hưng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 16/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"; Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thế Lệ; Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học của mật ong hoa ngũ gia bì tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 15/12/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài KH&CN cấp tỉnh

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Nguyễn Phương Tùng.

Họp Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 02/11/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn,

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 23/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu Đề tài: “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 13/10/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và Công nghệ do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phú chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là Thạc sỹ Nguyễn Thị Hải. Thời gian thực hiện đề tài từ năm 2020 đến năm 2021.

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh