Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Sở Khoa học và Công nghệ duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Nhằm tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra trong năm 2023.

Kết quả kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả việc duy trì, áp dụng và đánh giá tình hình triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo ISO tỉnh) đã triển khai kế hoạch kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo ISO 21001

Để xây dựng và áp dụng mô hình hệ thống quản lý giáo dục mang tính hệ thống, toàn diện, năm 2018, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (tổ chức ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 21001:2018 (viết tắt là ISO 21001), là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý, cung cấp mô hình công cụ quản lý cho các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục (EOMS).

Phát triển hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia phục vụ nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là một trong những khái niệm mới được đề cập đầu tiên trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi của Việt Nam năm 2020, có hiệu lực từ năm 2022. Mặc dù các hoạt động của kinh tế tuần hoàn đã được phản ánh trong nhiều chiến lược và chính sách phát triển quốc gia những năm gần đây, nhưng vẫn chưa có khung tiêu chuẩn quốc gia về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Chiến lược tiêu chuẩn hóa - hỗ trợ khả năng cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của mọi quốc gia

Các quốc gia cần phải đặt ra tầm nhìn chiến lược trong phát triển tiêu chuẩn để hỗ trợ khả năng cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, cải thiện sức khỏe và an toàn của quốc gia mình, cũng như tăng cường thương mại toàn cầu, đưa ra các định hướng phát triển, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn phòng sạch và 4 nguyên tắc của phòng sạch

Hiện nay, ngành công nghiệp phòng sạch ngày càng phát triển, phổ biến trong các lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, điện tử... Hiểu một cách đơn giản, phòng sạch là một phòng hoặc một khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt các yếu tố như lượng và kích thước hạt bụi, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm... để tạo ra môi trường không khí sạch.

Áp dụng hiệu quả ISO 9001 - khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường

ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ngày 31/05/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2022/TT-BKHCN về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Diễn đàn ISO Châu Á – Thái Bình Dương

Diễn đàn ISO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một hoạt động diễn ra hàng tháng để các cơ quan thành viên khu vực Châu Á cập nhật các thông tin về những hoạt động nổi bật nhất của tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), đồng thời cùng nhau trao đổi, chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm trong khu vực.

Đáp ứng thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng

Trong nền kinh tế ngày nay, việc kiểm soát chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh là điều tối quan trọng, và các công ty đang quay trở lại vấn đề cơ bản. Các doanh nghiệp đang tận dụng các hệ thống quản lý năng lượng như một trong những cách hiệu quả nhất để giảm chi phí hoạt động và giúp kiểm soát chi phí.

Subscribe to Công tác ISO