Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Tổ chức Lớp Đào tạo kiểm định viên Công tơ điện năm 2023

Từ ngày 21-28/11/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Chi cục TĐC) đã chủ trì phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức lớp Đào tạo Kiểm định viên Công tơ điện năm 2023 theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Khai mạc lớp Đào tạo kiểm định viên Cột đo xăng dầu năm 2023

Từ ngày 13-18/11/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Chi cục TĐC) đã chủ trì phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức lớp Đào tạo Kiểm định viên Cột đo xăng dầu năm 2023

Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 3 năm 2023)

Trong tháng 10/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 14 cơ sở (16 cửa hàng).

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THIẾT BỊ BÁN XĂNG DẦU QUY MÔ NHỎ

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2022.

Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 1 năm 2023)

Trong 02 ngày 16-17/5/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Chi cục) đã phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng gồm 03 cơ sở với 11 phương tiện đo (bao gồm 05 cột đo xăng, 06 cột đo nhiên liệu điêzen).

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp Dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng tại địa phương, đồng thời tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, trong quý I năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/01/2023, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ năm 2022

Để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Ngày 10/01/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01.

Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Từ ngày 03/01/2023, đến ngày 13/01/2023, đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và Hạ tầng các huyện đã tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hoạt động của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) liên quan toàn bộ nền kinh tế. Với quy mô mạng lưới quản lý nhà nước trong toàn quốc, việc triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ toàn ngành đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số.

Hiệp định RCEP và tác động đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên RCEP nhìn chung theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, CODEX… tương tự hệ thống TCVN nên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành viên. Tuy nhiên, thị trường này cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải thay đổi để thích ứng.

Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp là đưa tất cả các hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong HTQL chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới giữa các quá trình được nối liền.

Phát triển hệ thống TCVN đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và CMCN 4.0

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như ISO, IEC và ITU đều khẳng định tầm quan trọng và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền kinh tế thế giới và nhận định quá trình số hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi mô hình kinh doanh, cơ cấu thị trường và phân phối lại thị phần toàn cầu.

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL