Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Truy xuất nguồn gốc: Từng bước chuẩn hóa

Không còn chỉ là những mã QR Code với những thông tin đơn giản, sơ sài, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý và các doanh nghiệp phải thực hiện những giải pháp cụ thể hơn nữa để những chiếc tem truy xuất trở nên thực sự có giá trị với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tăng cường hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua Ngành Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Chỉ cần quét thông tin trên trái cam, người tiêu dùng có thể biết được từ quá trình trồng, thu hoạch đến nhà sản xuất, đơn vị đóng gói, vận chuyển, phân phối...
Từ năm 2019, Chính phủ đã phê duyệt Đề án truy xuất nguồn gốc (Đề án 100), Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia là đơn vị triển khai các nội dung

Tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông xăng dầu như gian lận về đo lường, không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Hiệu quả từ Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giai đoạn 2012 – 2020

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020” được triển khai với mục tiêu tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng (NSCL) và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về công tác đo lường (20/01/1950-20/01/2021

Cách đây 71 năm, ngày 20/01/1950, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra đầy cam go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 08/SL ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ. Đây là văn bản Luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta.

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa

Ngày 15/12/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Trung tâm đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa.

Công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Từ ngày 24 đến ngày 30/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Thành phố Lạng Sơn tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 02 đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động giao dịch thương mại

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL