Skip to main content

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp Dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng tại địa phương, đồng thời tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, trong quý I năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn dán tem niêm phong công tơ tổng của cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/01/2023, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ năm 2022

Để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01

Ngày 10/01/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/01.

Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Từ ngày 03/01/2023, đến ngày 13/01/2023, đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và Hạ tầng các huyện đã tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hoạt động của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) liên quan toàn bộ nền kinh tế. Với quy mô mạng lưới quản lý nhà nước trong toàn quốc, việc triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ toàn ngành đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số.

Hiệp định RCEP và tác động đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên RCEP nhìn chung theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, CODEX… tương tự hệ thống TCVN nên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành viên. Tuy nhiên, thị trường này cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải thay đổi để thích ứng.

Lợi ích của tích hợp hệ thống quản lý với công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp là đưa tất cả các hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong HTQL chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới giữa các quá trình được nối liền.

Phát triển hệ thống TCVN đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và CMCN 4.0

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế như ISO, IEC và ITU đều khẳng định tầm quan trọng và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền kinh tế thế giới và nhận định quá trình số hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi mô hình kinh doanh, cơ cấu thị trường và phân phối lại thị phần toàn cầu.

Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh khí đầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022, Thực hiện Kế hoạch và tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra 11/13 cơ sở kinh doanh khí LPG...

Tiêu chuẩn số và chuyển đổi số trong tiêu chuẩn

Ngày 29/11/2022, trong khuôn khổ thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) với Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI), Tổng cục đã phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh đồng tổ chức Hội thảo về Tiêu chuẩn số và Chuyển đổi số trong tiêu chuẩn nhằm mục đích chia sẻ, đóng góp kiến thức, cập nhật thông tin về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, chiến lược tiêu chuẩn hoá và chuyển đổi tiêu chuẩn số của thế giới và Việt Nam.

Đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng

Chiến lược được xây dựng dựa trên nguyên tắc thống nhất, đơn giản, hài hòa, tối ưu hóa, tự nguyện và chia sẻ; đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL