Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Sẽ sắp xếp lại tổ chức khoa học công nghệ công lập

Năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học công nghệ công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off).

Báo cáo Thống kê ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022

Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành khoa học công nghệ năm 2022 như sau

10 sự kiện KH&CN nổi bật trong nước do báo chí bình chọn

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo KH&CN Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2022 ở các lĩnh vực: cơ chế chính sách; khoa học xã hội; khoa học tự nhiên; nghiên cứu ứng dụng; tôn vinh nhà khoa học.

Khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương hàng hóa ứng dụng khoa học và công nghệ

Sự kiện diễn ra từ ngày 14-16/12/2022 tại Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Cục Thông tin), 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm quảng bá các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, thủ công mỹ nghệ…

Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ

Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ còn gặp khó khăn trong hoạt động, một vài đơn vị vi phạm pháp luật bị đình chỉ hoạt động, giải thể. Các tổ chức ngoài công lập chưa có nguồn tài chính bền vững và lâu dài; khó tiếp cận các đề tài, dự án từ nguồn ngân sách... Thời gian tới, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

TECHFEST: Nhìn lại 8 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với gần như đầy đủ các thành phần chính đã dần được hình thành qua tám kỳ TECHFEST. Tuy nhiên, để đi vào vận hành đúng như mong đợi và trở thành vườn ươm cho những ý tưởng và giải pháp mới thì hệ sinh thái này vẫn cần những chính sách phù hợp.

Những nhận thức, phát triển lý luận mới trên thế giới về khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường và giá trị tham khảo cho Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức trung hòa các-bon vào giữa thế kỷ này, đồng thời khắc phục những sai lầm trong khai thác, sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, đòi hỏi có sự đổi mới từ tư duy đến đối tượng nghiên cứu và phương pháp luận nghiên cứu trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao

Hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cần có lực lượng trí thức đông đảo, nhất là trí thức tinh hoa, thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học. Vì vậy, phải xây dựng một đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước...

Subscribe to Công tác Thông tin thống kê KHCN