Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Tập huấn Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh năm 2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Tại nhà Khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp Tập huấn kiến thức về Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh năm 2022.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Tại Việt Nam, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đã có mặt rộng rãi ở rất nhiều lĩnh vực góp phần không nhỏ thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Việt Nam hiện có 22 cơ sở y tế điều trị ung thư và 04 trung tâm chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn Cobalt 60.

Hướng dẫn của IAEA về An ninh máy tính đối với An ninh hạt nhân

IAEA gần đây đã ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai đầu tiên nhằm giải quyết toàn diện vấn đề an ninh máy tính - Bộ An ninh Hạt nhân (NSS) số 42-G An ninh máy tính đối với An ninh hạt nhân (Nuclear Security Series (NSS) No. 42-G Computer Security for Nuclear Security) - để hỗ trợ các chuyên gia trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp an ninh máy tính nhằm tăng cường các cơ chế an ninh hạt nhân quốc gia.

Cơ hội mới trong quản lý sự giao thoa giữa an toàn và an ninh hạt nhân

An toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân là hai mặt của cùng một đồng xu: bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hóa. An toàn giải quyết việc ngăn ngừa việc chiếu xạ do tai nạn, trong khi an ninh hạt nhân tập trung vào ngăn chặn việc sử dụng vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ cho các hành vi xấu.

Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế

Trong 02 ngày 13 và 14/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo thuộc Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ. Tham gia lớp đào tạo có hơn 60 học viên là nhân viên bức xạ tại các cơ sở y tế có thiết bị X – quang chẩn đoán trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Những quy định mới đối vơi thiệt bị x- quang chụp vú dùng trong y tế

Ngày 20/12/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết X - quang chụp vú dùng trong y tế (gọi tắt là thiết bị X-quang), số hiệu: QCVN 21:2019/BKHCN (Sau đây gọi tắt là Quy chuẩn 21). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Một số Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

Ngày nay, việc tiến hành chụp X-quang đã trở nên quen thuộc đối với người dân khi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc chụp X-quang không hoàn toàn vô hại. Tia X-quang là bức xạ Ion hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi bị chiếu quá liều.

Subscribe to Công tác an toàn bức xạ hạt nhân