Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X quang chuẩn đoán y tế

Trong 02 ngày 13 và 14/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo thuộc Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ. Tham gia lớp đào tạo có hơn 60 học viên là nhân viên bức xạ tại các cơ sở y tế có thiết bị X – quang chẩn đoán trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Những quy định mới đối vơi thiệt bị x- quang chụp vú dùng trong y tế

Ngày 20/12/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết X - quang chụp vú dùng trong y tế (gọi tắt là thiết bị X-quang), số hiệu: QCVN 21:2019/BKHCN (Sau đây gọi tắt là Quy chuẩn 21). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Một số Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

Ngày nay, việc tiến hành chụp X-quang đã trở nên quen thuộc đối với người dân khi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc chụp X-quang không hoàn toàn vô hại. Tia X-quang là bức xạ Ion hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi bị chiếu quá liều.

Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực ATBXHN

Sáng ngày 26/7/2018, trong khuôn khổ Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần 3, đã diễn ra Phiên họp toàn thể về chủ đề Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực ATBXHN do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN; ông Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN và bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT làm đồng chủ toạ.

Giấy phép tiến hành công việc Bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) Sửa đổi lần 1 - Phòng Khám Đa khoa 103

Hộ kinh doanh Phòng khám Đa khoa 103
Địa chỉ: Số 41, khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: 0915.346.985 Email: thuhuonghl89@gmail.com
Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tổng hợp có các
đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh (có
đặc trưng chi tiết thiết bị kèm theo).
Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy

Subscribe to Công tác an toàn bức xạ hạt nhân