Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

SmartpH: Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động

Không chỉ có độ chính xác cao, phù hợp với các quy định hiện hành, hệ thống quan trắc tự động SmartpH do Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải phát triển còn có thể kết nối đến 20 giếng khai thác nước ngầm trên cùng một data logger và có thể lắp đặt tại nhiều công trình khác nhau, bất chấp địa hình và khoảng cách giữa các giếng.

Hệ thống IoT giám sát và phát hiện nguồn phóng xạ thất lạc

PGS.TS Trần Quang Vinh (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và các cộng sự đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống ứng dụng công nghệ Internet vạn vật để phát hiện và giám sát nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát pháp quy tại các cơ sở tái chế kim loại.

Cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập ứng phó sự cố

Hiện nay Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ chưa quy định việc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các cơ sở hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nhiều cơ sở hóa chất sau khi xây dựng Biện pháp không tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân

Bức xạ, hạt nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hoạt động tại các cơ sở y tế, các tổ chức, đơn vị liên quan đến kiểm định, đo lường chất lượng, cầu đường… Tuy nhiên, việc sử dụng bức xạ, các nguồn phóng xạ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Tập huấn Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh năm 2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Tại nhà Khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp Tập huấn kiến thức về Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh năm 2022.

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Tại Việt Nam, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đã có mặt rộng rãi ở rất nhiều lĩnh vực góp phần không nhỏ thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Việt Nam hiện có 22 cơ sở y tế điều trị ung thư và 04 trung tâm chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn Cobalt 60.

Hướng dẫn của IAEA về An ninh máy tính đối với An ninh hạt nhân

IAEA gần đây đã ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai đầu tiên nhằm giải quyết toàn diện vấn đề an ninh máy tính - Bộ An ninh Hạt nhân (NSS) số 42-G An ninh máy tính đối với An ninh hạt nhân (Nuclear Security Series (NSS) No. 42-G Computer Security for Nuclear Security) - để hỗ trợ các chuyên gia trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp an ninh máy tính nhằm tăng cường các cơ chế an ninh hạt nhân quốc gia.

Cơ hội mới trong quản lý sự giao thoa giữa an toàn và an ninh hạt nhân

An toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân là hai mặt của cùng một đồng xu: bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hóa. An toàn giải quyết việc ngăn ngừa việc chiếu xạ do tai nạn, trong khi an ninh hạt nhân tập trung vào ngăn chặn việc sử dụng vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ cho các hành vi xấu.

Subscribe to Công tác an toàn bức xạ hạt nhân