Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2 năm 2023)

Ngày 06/9/2023 Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTra thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2 năm 2023). Xét báo cáo kết quả thanh tra số 42/BC-ĐTTra ngày 08/11/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với Đề tài: “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2 năm 2023)

Ngày 06/9/2023 Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTra thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2 năm 2023). Xét báo cáo kết quả thanh tra số 43/BC-ĐTTra ngày 10/11/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”, Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Rau quả

Làm rõ việc rau VietGAP “rởm” vào siêu thị

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lưu ý kết hợp kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa trong các hoạt động thẩm định, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tổ chức thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung và trên không gian mạng nói riêng

Trong kỷ nguyên công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc nhận thức và thực thi tốt quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu trên mọi mặt trận, đặc biệt trên không gian số là yếu tố cực kỳ quan trọng và mang lại nhiều lợi thế cho bản thân doanh nghiệp và quốc gia.

Subscribe to Công tác thanh tra