Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Bảo đảm các thực phẩm uy tín, chất lượng đều có chỉ dẫn địa lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan xây dựng cơ chế và có Chương trình hỗ trợ, bảo đảm các thực phẩm có uy tín, chất lượng đều có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng hàng hóa từ nhập khẩu đến lưu thông

Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngay từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến lưu thông trên thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu hoặc có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao, trong tháng 11/2019, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử

Ngày 01/10/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 133/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

Ngày 09/4/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 38/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Subscribe to Công tác thanh tra