Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022

UBND tỉnh thành lập 05 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022 (Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 14/4/2022).

Tên miền và nhãn hiệu: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp

Mục đích phục vụ của tên miền và nhãn hiệu là khác nhau, tuy nhiên cả nhãn hiệu và tên miền cùng chia sẻ khả năng nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp. Tranh chấp sẽ xảy ra khi những dấu hiệu giống hoặc tương tự nhau được đồng thời sử dụng làm nhãn hiệu và tên miền

Sở hữu trí tuệ: Không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 28/3, đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu chúng ta giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ cơ bản bằng cơ chế tòa án, không có xử lý hành chính hay là xử lý ở phạm vi hẹp thì sẽ dẫn đến quá tải cho hệ thống tòa án về vấn đề này.

Nghiên cứu mức độ đóng góp của nhãn hiệu tới GDP ở Việt Nam

Nhãn hiệu là một trong những tài sản trí tuệ phổ biến nhất tại Việt Nam và số lượng nhãn hiệu được đăng ký cũng ngày càng gia tăng. Mặc dầu vai trò của nhãn hiệu đối với doanh nghiệp nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung đã được khẳng định và công nhận, nhưng Việt Nam vẫn chưa thực hiện đo lường/định lượng mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022

Ngày 20/4 đã được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là “Ngày Thương hiệu Việt Nam” và hàng năm để chào mừng kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam, Bộ Công Thương đều phát động tổ chức Tuần lễ thương hiệu quốc gia gia Việt Nam với nhiều thiết bị hoạt động.

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là sự công nhận của nhà nước về quyền dành riêng cho chủ nhân sáng chế, để giúp loại trừ người khác khỏi việc tạo ra, sử dụng và bán sáng chế giống như những gì được quy định trong bản mô tả của bằng độc quyền sáng chế với thời gian 20 năm kể từ ngày xin cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế.

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận: Nâng cao giá trị gà 6 ngón Mẫu Sơn

Gà 6 ngón là giống gà quý hiếm có từ lâu đời, gắn liền với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi Mẫu Sơn. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Gà 6 ngón Mẫu Sơn” sẽ góp phần minh bạch nguồn gốc, xuất xứ, tạo cơ sở phát triển thương mại, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh…

Xây dựng thương hiệu nông sản cùng tên miền quốc gia

Dịch Covid-19 là “cú huých” cho các doanh nghiệp, địa phương thay đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang môi trường số. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ của mình nhờ sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

Subscribe to Công tác sở hữu trí tuệ