Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

IPPLATFORM – Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ SHCN

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPLATFORM) do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đến năm 2020.

Xây dựng thương hiệu “Gà vàng Vạn Linh”

Cùng với sản phẩm cao khô nổi tiếng, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng còn được biết đến với giống gà vàng đặc sản, được khách thập phương ưa chuộng. Hiện nay, sản phẩm này đang được khuyến khích nhân rộng, hướng tới sản xuất hàng hoá và xây dựng nhãn hiệu tập thể.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn "

Ngày 05/07/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn", tiến hành họp. Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (NC & PTHTNN) thuộc Viện cây lương thực và cây thực phẩm.

Một số nội dung về công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Khái quát hiện trạng và định hướng

Trong những năm gần đây, công tác phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả tích cực. Thông qua các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh, nhiều sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), khai thác và phát triển.

Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 29/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND, về phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Hội thảo về Sở hữu trí tuệ năm 2021

Ngày 27/4/2021, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định"

Ngày 10/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định", tiến hành họp. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án " Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho Cá lồng của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn"

Ngày 12/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho Cá lồng của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn", tiến hành họp. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án thuộc Đề án SHTT 527 (có danh mục kèm theo). Nội dung cụ thể như sau:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thuỷ"

Ngày 10/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn", tiến hành họp.

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2021

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thực hiện từ năm 2021

Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ nă

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

Subscribe to Công tác sở hữu trí tuệ