Skip to main content

Khơi dậy sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Đặc biệt, từ tháng 9/2021 đến nay, chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã khơi dậy sức sáng tạo của ĐVNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022

Chiều ngày 29/7/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022 tại Hội trường của Khu Làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn (tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ).

Cần nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà khoa học trẻ

Tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ 2022 (Young Scientist Summit) và trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng để thúc đẩy sáng kiến ứng dụng vào cuộc sống trong bối cảnh cạnh tranh về khoa học công nghệ trên toàn thế giới, người trẻ có động lực quan tâm đến khoa học công nghệ hơn thay vì chỉ quan tâm đến kinh tế, thương mại như trước đây. Việc thúc đẩy sáng kiến khoa học trong giới trẻ là hết sức cần thiết.

Lựa chọn chủ đề môn khi dạy học STEM: Sáng kiến gỡ khó cho giáo viên môn sinh học

Qua khảo sát nhận thấy, giáo viên môn Sinh học còn gặp khó khi tiếp cận với định hướng giáo dục STEM (STEM là một mô hình giáo dục, dạy học sinh kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học một cách tích hợp, liên môn), trong đó, khó khăn nhất là tìm kiếm tài liệu về các chủ đề dạy học

Sáng kiến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý, khuyến khích giáo viên (GV) nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, tăng cường kiểm tra và giám sát… Đây là các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường Tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng và Văn Quan

Từ ngày 25 - 28/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại 03 huyện: Hữu Lũng, Văn Quan và Chi Lăng.

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 25/11/2020, 13 Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020, được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 42 sáng kiến thuộc 13 lĩnh vực, chuyên ngành.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến năm 2020 cho 180 cán bộ, giáo viên tại huyện Tràng Định

Ngày 30/7/2020, tại hội trường UBND huyện Tràng Định, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tràng Định tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến cho 180 công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tràng Định.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến năm 2020 cho trên 100 cán bộ, giáo viên tại huyện Bắc Sơn

Ngày 22/6/2020, tại hội trường UBND huyện Bắc Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến cho trên 100 công chức, viên chức có liên quan đến hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với các sáng kiến đã được công nhận là sáng kiến các cấp

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến giải pháp quản lý, áp dụng trong thực tế công tác. Nhiều sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Subscribe to Công tác sáng kiến