Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng công tác sáng kiến năm 2022 tại huyện Chi Lăng

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sáng kiến và triển khai thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động sáng kiến. Trang bị, bổ sung những kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác hoạt động sáng kiến cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu thực hiện hoạt động sáng kiến của các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 lĩnh vực Khoa học tự nhiên Toán học

Ngày 20/10/2022, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực Khoa học tự nhiên Toán học, được thành lập theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 04 sáng kiến.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo

Năm năm qua, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong tổ chức công đoàn Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được triển khai toàn diện, phát triển sâu, rộng, đạt kết quả thiết thực.

Khơi dậy sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Đặc biệt, từ tháng 9/2021 đến nay, chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã khơi dậy sức sáng tạo của ĐVNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022

Chiều ngày 29/7/2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022 tại Hội trường của Khu Làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn (tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ).

Cần nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà khoa học trẻ

Tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ 2022 (Young Scientist Summit) và trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng để thúc đẩy sáng kiến ứng dụng vào cuộc sống trong bối cảnh cạnh tranh về khoa học công nghệ trên toàn thế giới, người trẻ có động lực quan tâm đến khoa học công nghệ hơn thay vì chỉ quan tâm đến kinh tế, thương mại như trước đây. Việc thúc đẩy sáng kiến khoa học trong giới trẻ là hết sức cần thiết.

Lựa chọn chủ đề môn khi dạy học STEM: Sáng kiến gỡ khó cho giáo viên môn sinh học

Qua khảo sát nhận thấy, giáo viên môn Sinh học còn gặp khó khi tiếp cận với định hướng giáo dục STEM (STEM là một mô hình giáo dục, dạy học sinh kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học một cách tích hợp, liên môn), trong đó, khó khăn nhất là tìm kiếm tài liệu về các chủ đề dạy học

Sáng kiến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Nâng cao nhận thức cán bộ quản lý, khuyến khích giáo viên (GV) nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, tăng cường kiểm tra và giám sát… Đây là các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường Tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng và Văn Quan

Từ ngày 25 - 28/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại 03 huyện: Hữu Lũng, Văn Quan và Chi Lăng.

Subscribe to Công tác sáng kiến