Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2023 đối với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm Hồng Vành Khuyên”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023, ngày 26/5/2023, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm Hồng Vành Khuyêndo Viện Nghiên cứu rau quả chủ trì thực hiện; chủ nhiệm đề tài là ThS. Ngô Xuân Phong. Đề tài được thực hiện trong 36 tháng (Từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2025).Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo tình hình thực hiện đề tài trong năm 2023, cụ thể các nội dung đơn vị đang triển khai thực hiện như sau:

Thực hiện nội dung nghiên cứu bổ sung kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng Hồng Vành Khuyên theo hướng an toàn, bền vững thông qua việc thực hiện các thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của Hồng Vành Khuyên. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ trên vườn cây 15 năm tuổi được trồng sẵn của hộ bà Hoàng Thị Thân. Mỗi công thức 5 cây, nhắc lại 3 lần. Tổng số cây thí nghiệm là 45 cây; Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và chất lượng Hồng Vành Khuyên. Thí nghiệm được bố trí trên vườn cây 17 tuổi   của hộ bà Lâm Thị Lan, thí nghiệm được bố với 5 công thức. Các công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên, mỗi công thức 5 cây, 3 lần nhắc lại (tổng số cây cho thí nghiệm là 75 cây); Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chất giữ ẩm AMS-1 đến sinh trưởng và năng suất của Hồng Vành Khuyên.  Thí nghiệm được bố trí trên vườn cây 26 năm tuổi của hộ ông Chu Văn Héo với 4 công thức. Các công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên, mỗi công thức 5 cây, 3 lần nhắc lại (tổng số cây là 60 cây). Kết quả thực hiện  của các thí nghiệm: Đơn vị thực hiện đề tài đã tiến hành chăm sóc vườn thí nghiệm: bón phân, phun thuốc. Theo dõi sinh trưởng của cây, sâu bệnh hại trên vườn thí nghiệm, tỷ lệ đậu quả ở thời điểm hiện tại đạt từ 30-50%. Tiếp tục chăm sóc cây theo giai đoạn sinh trưởng để theo dõi đánh giá.

VK1.jpg

Ảnh: Vườn Hồng vành Khuyện thực hiện thí nghiệm

Căn cứ nội dung theo Thuyết minh đề tài được phê duyệt, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các thí nghiệm của đề tài. Qua kiểm tra cho thấy,  các thí nghiệm được bố trí và thực hiện phù hợp với yêu cầu, tại các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao.

VK2.jpg

Ảnh: Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách nhận biết bệnh trên cây hồng Vành Khuyên

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài, Đoàn kiểm tra đánh giá đề tài đã thực hiện các nội dung theo đúng thuyết minh được phê duyệt, đạt được các mục tiêu đề ra. Đoàn cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục chú ý chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi đánh giá sát sao tình hình sinh trưởng và phát triển của cây tại các thí nghiệm và thực hiện các nội dung còn lại của đề tài đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./. 

Đỗ Thu Hạnh

Post type
Hot