Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022 tại huyện Lộc Bình

Ngày 27/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2022.

Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Lưu Bá Mạc – Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và trên 120 đồng chí là hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z3527085877299_608b846e70f430f5325d58ca72e45f48.jpg

Đồng chí Lưu Bá Mạc – Trưởng phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo
đang trình bày tại Hội nghị

Mục đích Hội nghị là nhằm: thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo; Tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động sáng kiến, phổ biến sáng kiến, triển khai áp dụng sáng kiến,...

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Bá Mạc cũng đã tiến hành một khảo sát nhanh đối với các thành phần tham dự. Theo đó đa số ý kiến cho rằng: (1) Mục đích làm sáng kiến là: phục vụ công tác giảng dạy, phục vụ xét thi đua, khen thưởng và nâng cao trình độ chuyên môn; (2) Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng sáng kiến là năng lực, trình độ chuyên môn, kĩ năng và kinh nghiệm NCKH; (3) Những khó khăn và hạn chế nhất hiện nay đối với thực hiện sáng kiến là thời gian đầu tư thực hiện sáng kiến chưa nhiều; chưa chứng minh được tính hiệu quả của sáng kiến một cách thuyết phục; chưa được thực sự được trải nghiệm nhiều trong nghiên cứu khoa học và chưa biết lựa chọn ý tưởng, vấn đề nghiên cứu.