Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/5/2022, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn.”.

Tiến sĩ Nguyễn Bá Triệu trình bày bản Thuyết minh  đề tài

Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng cùng với các thành viên Hội đồng đã tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Bá Triệu là chủ nhiệm đề tài.

Đề tài dự kiến thực hiện trong 48 tháng (2022-2025) với mục tiêu đặt ra:  Chọn được 2 - 3 dòng Mắc ca sinh trưởng tốt và cho năng suất cao phù hợp tại Lạng Sơn. Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh cây Mắc ca tại tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng được 04 ha Mô hình trình diễn cây Mắc ca thâm canh theo hướng lấy quả tại một số huyện tại tỉnh Lạng Sơn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trồng Mắc ca.

Tỉnh Lạng Sơn với lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng tương đối thích hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển cây Mắc ca, có thể đưa cây Mắc ca thành cây trồng có tiềm năng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, diện tích trồng Mắc ca tại tỉnh Lạng Sơn khoảng trên 350 ha với nhiều giống khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể xác định được các giống Mắc ca và kỹ thuật trồng chăm sóc cây Mắc ca phù hợp tại tỉnh Lạng Sơn.