Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng và phát triển bền vững sản phẩm gà Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-UBND, ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục tráng và phát triển bền vững sản phẩm gà Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn”.

Đề tài do Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn - đại diện nhóm nghiên cứu

trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài

Tại cuộc họp, Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn - đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài với các mục tiêu: Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất gà Vạn Linh; Chọn lọc và tạo đàn gà Vạn Linh hạt nhân ổn định và đồng nhất về ngoại hình với quy mô 200 mái đẻ; Tạo được đàn bố mẹ gà Vạn Linh giống với quy mô 2000 mái đẻ; Tạo được đàn gà Vạn Linh thương phẩm với quy mô 4000 con; Xây dựng được quy trình chọn đàn hạt nhân, quy trình chăn nuôi gà Vạn Linh sinh sản và thương phẩm chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng trị bệnh cho gà Vạn Linh theo hướng an toàn sinh học; Xây dựng được tiêu chuẩn đàn hạt nhân, đàn sản xuất gà Vạn Linh; Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, bảo tồn để nâng cao giá trị, phát triển bền vững sản phẩm gà thịt Vạn Linh

Đàn gà Vạn Linh

Sau khi nghe phần trình bày của đại diện nhóm nghiên cứu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do ông Lý Việt Hưng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn chủ trì nhận xét thuyết minh đề tài đã luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn cao, bám sát với mục tiêu và tiêu chí đặt hàng của UBND tỉnh Lạng Sơn. Nội dung nghiên cứu đầy đủ, hệ thống và có tính logic cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra; Sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng. Tổ chức, cá nhân  đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả đã tuyển chọn được Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Nguyễn Khánh Toàn là chủ nhiệm đề tài.

          Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

Trần Bảo Ngọc

Post type
Hot