Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia”

Sản xuất chè dưới tán hồi là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Mô hình này được phát triển từ năm 2015 bắt đầu từ thị trấn Bình Gia và vùng lân cận. Tuy có hiệu quả kinh tế khá cao nhưng việc nhân rộng và phát triển bền vững mô hình hiện nay còn gặp nhiều khó khăn từ khâu giống đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Với mục tiêu: Đánh giá được hiện trạng sản xuất theo chuỗi giá trị của sản phẩm chè dưới tán hồi và đề xuất được giải pháp khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia; Nghiên cứu hoàn thiện được một số quy trình sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm chè dưới tán hồi theo hướng an toàn, bền vững; Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng được một số mô hình sản xuất bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi; Tập huấn kỹ thuật sản xuất bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi cho người dân, ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 đối với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia”. Hội đồng KH&CN nhận xét về hồ sơ đăng ký của đơn vị chủ trì Đề tài do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện. Sau khi nghe phần trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài của đại diện nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá Thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp. Cây chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả đã tuyển chọn được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS Lên Tất Khương là chủ nhiệm đề tài. Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài. Trần Bảo Ngọc