Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Đề tài " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn " do cơ quan chủ trì là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng thực hiện, được Hội đồng khoa học và công nghệ do Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đánh giá quá trình và kết quả thực hiện đề tài như sau:

Nhóm thực hiện đề tài đã đạt được mục tiêu đã đề ra là nghiên cứu, triển khai được biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;