Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Submitted by on 12 April 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
38/KH-SKHCN
Ngày ban hành
Ngày ban hành