Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đợt 1 năm 2021. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 25/3/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm đối với đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn” do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp. Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng (Thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), Tiến sĩ Trần Thanh Trăng chủ nhiệm đề tài.

Đề tài dự kiến thực hiện trong 36 tháng (2021 - 2024) với mục tiêu: Xác định được các loài sinh vật gây hại chính, đưa ra được giải pháp quản lý các loài sinh vật gây hại quế và chọn được giống quế có năng suất, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn. Từ đó xác định được các loài sinh vật gây hại chính và biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế ở vườn ươm và rừng trồng. Chọn giống quế có năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện của tỉnh Lạng Sơn.