Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021

Ngày 14/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng sơn đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với 04 đề xuất sau: (1) Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống tổng hợp bọ hà (Cylas formicarius) hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn; (2) Nghiên cứu biện pháp quản lý sinh vật gây hại Quế và chọn giống Quế có năng suất, chất lượng và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn; (3) Nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ quả mít; (4) Thực trạng và giải pháp thực hiện tổ chức sắp xếp, sáp nhập thôn, xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Hop Hoi dong tu van XD nhiem vu KHCN 2021.jpg

Hội đồng họp tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN

Các đề xuất nhiệm vụ KHCN được xem xét theo các tiêu chí: Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị; đồng thời có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương; phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng thực hiện đợt 1 năm 2021.

Kết quả, các Hội đồng đã thống nhất thông qua 04/04 đề xuất, đồng thời kiến nghị, chỉnh sửa bổ sung: Tên, định hướng mục tiêu, yêu cầu về sản phẩm khoa học,... của các nhiệm vụ. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021./.

Trần Bảo Ngọc

Post type
Hot