Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Submitted by on 23 November 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
179/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành
Ngày ban hành