Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Submitted by Tổng biên tập on 25 May 2018
Số hiệu văn bản
13/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành
02/03/2012
Ngày hiệu lực
25/04/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký