Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  2. Giấy mời dự tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020)
  3. Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án thủy điện Khánh Khê
  4. Giấy mời họp Ban Tổ chức và Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba -năm 2020
  5. Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020
  6. Giấy mời dự Chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn(27/9/1940-27/9/2020) tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
  7. Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
  8. Giấy mời kiểm tra công tác hoàn thiện đưa công trình Nhà khách A1 vào hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  9. Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại UBND thành phố Lạng Sơn
  10. Giấy mời kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII