Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời họp xem xét, rà soát các khu vực đường biên, cột mốc, bờ sông suối biên giới có nguy cơ sạt lở, sụt lún
  2. Giấy mời họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020
  3. Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,tỉnh Lạng Sơn Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  4. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS
  5. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại
  6. Giấy mời dự họp xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn
  7. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
  8. Giấy mời dự Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
  9. Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11năm 2020 (ngày 24 tháng 11năm 2020)
  10. Giấy mời dự tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên