Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2020)
  2. Đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thanh long Bình Gia”
  3. Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW và phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất
  4. Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tại Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
  5. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Sở Y tế
  6. Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển bền vững du lịch tỉnh Lạng Sơn
  7. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tại Sở Thông tin và Truyền thông
  8. Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
  9. Giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019
  10. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 59