Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Sáng kiến

Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018

STT

Tiêu đề

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Lĩnh vực văn bản

  1.  

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

36/2018/QĐ-UBND

19/4/2018

29/4/2018

Sáng kiến

  1.  

Nghị định ban hành điều lệ sáng kiến

13/2012/NĐ-CP

02/03/2012

 

25/4/2012

Sáng kiến

  1.  

Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

18/2013/TT-BKHCN

 

01/8/2013

25/9/2013

Sáng kiến

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
2. VanBanLinhVucSangKien.rar 2.07 MB