Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân

Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018

STT

Tiêu đề

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Lĩnh vực văn bản

Thể loại văn bản

 1.  

Luật Năng lượng nguyên tử

18/2008/QH12 

03/06/2008 

01/01/2009

Năng lượng nguyên tử

Luật

 1.  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân

70/2010/NĐ-CP 

22/6/2010

10/8/2010

Năng lượng nguyên tử

Nghị định

 1.  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

07/2010/NĐ-CP 

25/01/2010

15/3/2010

Năng lượng nguyên tử

Nghị định

 1.  

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

107/2013/NĐ-CP

20/9/2013

15/11/2013

Năng lượng nguyên tử

Nghị định

 1.  

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

31/2007/TT – BKHCN

31/12/2007

Sau 15 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông tư

 1.  

Hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

08/2010/TT-BKHCN

22/7/2010

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép

15/2010/TT-BKHCN

14/9/2010

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”

 24/2010/TT-BKHCN

29/12/2010

Sau 45 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân

19/2010/TT-BKHCN

28/12/2010

01/3/2011

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

23/2010/TT-BKHCN

29/12/2010

Sau 45 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

27/2010/TT-BKHCN

30/12/2010

Sau 45 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

19/2012/TT-BKHCN

08/11/2012

Sau 45 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

38/2011/TT-BKHCN

30/12/2011

 

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ

23/2012/TT-BKHCN

23/11/2012

 

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"

16/2013/TT-BKHCN

30/7/2013

Sau 180 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

25/2014/TT-BKHCN

08/10/2014

24/11/2014

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

22/2014/TT-BKHCN

25/8/2014

01/11/2014

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

34 /2014/TT-BKHCN

22/11/2014

15/01/2015

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

13/2015/TT-BKHCN

21/7/2015

01/10/2015

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định điều kiện lao động có hại và công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

28/12/2011

20/2/2012

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra,phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu.

112/2015 TTLT-BTC-BKHCN

 

29/7/2015

15/9/2015

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về bảo đảm  an toàn bức xạ trong y tế

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT

09/6/2014

25/7/2014

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề
đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

06/2016/TT-BKHCN

22/4/2016

20/6/2016

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với việc chụp cắt lớp vi tính trong y tế.

02/2016/TT-BKHCN

25/3/2016

 

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

04/2016/TT-BKHCN

 

4/4/2016

01/6/2016

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

28/2015/TT-BKHCN

30/12/2015

06/01/2016

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

287/2016/TT-BTC

15/11/2016

01/01/2017

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

15/2017/TT-BKHCN

5/12/2017

15/12/2018

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Hướng dẫn vận chuyển an toàn chất phóng xạ

14/2003/TT-BKHCN

11/7/2003

Sau 15 ngày

Năng lượng nguyên tử

Thông  tư

 1.  

Ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

05/2017/TT-BKHCN

25/5/2017

15/7/2017

 

 

 1.  

Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

25/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Sau 45 ngày

 

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
1. Van ban LinhVucNLNT - ATBXHN.rar 24.99 MB