Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 3 ngày (13-15/10/2020), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở KH&CN Phú Thọ phối hợp Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN, Sở KH&CN Sơn La tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8 - 9/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lớp tập huấn về “Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP” tại Hội trường Trung tâm hành chính của huyện Bắc Sơn.

Tin tức trong nước

Hội thảo khoa học: “Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn”

Ngày 25/9/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước - Trường đại học - Tập đoàn”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội thảo Vai trò Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Vai trò Khoa học và Công nghệ (KHCN) thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào (dân tộc thiểu số và miền núi) DTTS & MN giai đoạn 2021-2030”.

Tin tức trong Tỉnh

Một số kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Từ ngày 20 - 22/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khóa đào tạo "Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo". Khóa đào tạo nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho đội ngũ công chức, viên chức một số sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

Công nghệ mới và cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Triển khai xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025 theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học về Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/9/2020, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn”. Dự hội thảo có Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức Hội, Hiệp Hội liên quan đến lĩnh vực Du lịch; Giảng viên khoa du lịch, Trường ĐH Thăng Long.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng

Khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ chính trị quan trong luôn được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 11/9/2020, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011-2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại huyện Chi Lăng

Ngày 10/9/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn. Đoàn đã thăm, làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011-2020” tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần năng động, sáng tạo trong công tác, lao động và học tập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 – 2025

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Ngày 11/7/2016 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Bám sát kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020, nội dung chương trình hoạt động, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, đến nay một số nội dung nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo các tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.