Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Tin tức trong nước

Cần có chính sách hỗ trợ, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Các đại biểu đánh giá, qua 10 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt, năng động của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần cộng đồng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện và mang tính lịch sử.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đối với 02 nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Ban tổ chức) và Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức về việc triển khai Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cụm thi số 2 – Cáctổ chức đảng cơ quan sở, ban, ngành thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định Số 145-QĐ/ĐUK-BTCHT ngày 31/5/2021

Tin tức trong Tỉnh

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, phát huy hiệu quả mô hình liên kết “4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả của khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

Tin tức trong nước

Hợp tác khung giữa Bộ KH&CN và Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam giai đoạn 2021-2030: Tổ chức nhiều diễn đàn khoa học thiết thực

Sau 25 năm thực hiện chương trình phối hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế, Bộ KH&CN và Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn hợp tác mới nhằm đưa nhiều chính sách cơ chế mới vào cuộc sống.

Tin tức trong nước

Chuyển đổi số trong ngành Bảo hiểm xã hội: VssID - ứng dụng khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 về việc sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/6/2021, người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn quốc.

Tin tức trong nước

Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong "Giai đoạn công nghiệp hóa và bắt kịp" và "Giai đoạn hậu bắt kịp"

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra một trong những mục tiêu: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.”

Tin tức trong Tỉnh

Tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung "Tăng cường ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch, trong đó, áp dụng bắt buộc một số giải pháp phục vụ mục tiêu truy vết

Tin tức trong Tỉnh

Tuyên truyền về Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 27/5/2021, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn được công nhận và bảo hộ tại Liên minh Châu Âu (EU) theo Hiệp định EVFTA

Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ theo Quyết định Đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hoá số 149/QĐ-SHTT ngày 15/02/2007, số văn bằng là 00007. Vùng lãnh thổ gồm 06 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng và Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Khoa học và Công nghệ đã quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 29 đề tài, dự án, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 20; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 4; lĩnh vực y dược 01; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 04.

Tin tức trong nước

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).