Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
75/SKHCN-QLCN 27-01-2021 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo các văn bản về Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021
10/TTr-SKHCN 26-01-2021 Về việc phê duyệt bản đồ vùng sản xuất sản phẩm Hoa Đào Xứ Lạng
09/TTr-SKHCN 25-01-2021 Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
10/KH-SKHCN 22-01-2021 Về việc Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021
65/SKHCN-QLCN 22-01-2021 Về việc đề nghị cử báo cáo viên tham gia hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021
16/QĐ-SKHCN 21-01-2021 Về việc Giao tài sản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - dự án "Xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn”
63/SKHCN-TTra 21-01-2021 Về việc không tiến hành thanh tra ATBX, đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế năm 2021 đối với Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan
61/SKHCN-QLCN 21-01-2021 Về việc tổ chức chương trình làm việc và khảo sát các sản phẩm thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
01/TB-SKHCN 20-01-2021 Về việc Phân công nhiệm vụ thực hiện tại Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn và cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
58/PĐ-SKHCN 20-01-2021 Về việc Phong trào thi đua phấn đầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
56/SKHC56/SKHCN-QLCN 19-01-2021 Về việc góp ý dự thảo đề xuất về Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030
09/KH-SKHCN 19-01-2021 Về việc Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
53/SKHCN-QLCN 18-01-2021 Về việc lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng
08/KH-SKHCN 18-01-2021 Về việc Tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021
06/TTr-SKHCN 18-01-2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi dồng tỉnh Lạng Sơn
45/KL-SKHCN 15-01-2021 Về việc Thanh tra chuyên ngành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) năm 2020 Đối với nhiệm vụ Áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn”
12/QĐ-SKHCN 14-01-2021 Về việc Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế và kiểm tra hành nghề y
42/SKHCN-QLCN 14-01-2021 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Khoa học và Công nghệ cho tập thể có thành tích trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 2019 - 2020 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.
02/GCN-KQNV 14-01-2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
07/KH-SKHCN 14-01-2021 Về việc Triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021
40/SKHCN-QLCN 13-01-2021 Về việc đề nghị cử chuyên gia, cán bộ tham gia khảo sát và tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/KH-SKHCN 13-01-2021 Về việc Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
05/KH-SKHCN 13-01-2021 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện công tác Pháp chế năm 2021
32/SKHCN-QLCN 12-01-2021 Về việc gửi Dự thảo Công văn của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
37/SKHCN-VP 12-01-2021 Về việc đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2021
30/SKHCN-QLCN 11-01-2021 Về việc gửi báo cáo thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020
11/QĐ-SKHCN 11-01-2021 Về việc giao biên chế công chức đối với cơ quan sở (Khối Văn phòng Sở) và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2021
04/GM-SKHCN 08-01-2021 Về việc Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh
21/SKHCN-QLCN 08-01-2021 Về việc gửi Dự thảo Công văn của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
23/SKHCN-VP 08-01-2021 Về việc triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021
03/KH-SKHCN 08-01-2021 Về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021
01/GCN-KQNV 08-01-2021 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
20/SKHCN-QLCN 08-01-2021 Về việc cử cán bộ tham gia tư vấn, hỗ trợ sản phẩm tham dự cuộc thi KHKT cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm học 2020-2021.
02/KH-SKHCN 07-01-2021 Về việc Tổ chức triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
03/GM-SKHCN 06-01-2021 Về việc Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021
14/SKHCN-QLCN 06-01-2021 Về việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến năm 2021
05/QĐ-SKHCN 05-01-2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và công khai quyết toán ngân sách năm 2019
11/SKHCN-QLCN 05-01-2021 Về việc báo cáo Thống kê ngành Khoa học và Công nghệ năm 2020
01/KH-SKHCN 05-01-2021 Về việc Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021
13/SKHCN-QLCN 05-01-2021 Về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên các Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021
12/SKHCN-VP 05-01-2021 Về việc chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triểu khai kế hoạch 2021
67/KH-SKHCN 31-12-2020 Về việc Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2021
1029/SKHCN-VP 31-12-2020 Về việc quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
1031/SKHCN-QLCN 31-12-2020 Về việc đề nghị cấp mới, xóa hộp thư điện tử công vụ
104/TTr-SKHCN 31-12-2020 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021
1030/SKHCN-QLCN 31-12-2020 Về vệc xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
68/KH-SKHCN 31-12-2020 Về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
50/TB-SKHCN 30-12-2020 Về việc Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2021
216/QĐ-SKHCN 30-12-2020 Về việc biệt phái công chức
18/CC-SKHCN 30-12-2020 Về việc cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ
1022/SKHCN-VP 29-12-2020 Về việc đề xuất danh sách chuyên gia phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh
1015/SKHCN-QLCN 28-12-2020 Về việc gửi dự thảo báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 về Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1019/PĐ-SKHCN 28-12-2020 Về việc Phát động Phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021
17/CC-SKHCN 28-12-2020 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
66/KH-SKHCN 28-12-2020 Về việc Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 2025
1011/SKHCN-VP 28-12-2020 Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ
29/GP-SKHCN 28-12-2020 Về việc cấp Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) – Sửa đổi lần 1
210/QĐ-SKHCN 25-12-2020 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
16/CC-SKHCN 25-12-2020 Về việc cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
103/TTr-SKHCN 25-12-2020 Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021
209/QĐ-SKHCN 25-12-2020 Về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1006/SKHCN-QLCN 24-12-2020 Về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
998/SKHCN-QLCN 23-12-2020 Về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ khảo sát lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với 02 dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
64/KH-SKHCN 23-12-2020 Về việc Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
998/SKHCN-QLCN 23-12-2020 Về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ khảo sát lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với 02 dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
996/SKHCN-QLCN 23-12-2020 Về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh
988/SKHCN-QLCN 22-12-2020 Về việc đề nghị cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh
983/SKHCN-QLCN 21-12-2020 Về việc góp ý dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn
981/SKHCN-QLCN 21-12-2020 Về việc báo cáo tình hình triển khai công tác tăng cường chấn chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
977/SKHCN-QLCN 21-12-2020 Về việc góp ý đề xuất dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm – không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
982/SKHCN-QLCN 21-12-2020 Về việc báo cáo thực trạng an toàn bức xạ năm 2020
51/GM-SKHCN 21-12-2020 Về việc Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
206/QĐ-SKHCN 18-12-2020 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in Lịch Khoa học và Công nghệ năm 2021 và túi đựng lịch của Sở Khoa học và Công nghệ
970/SKHCN-VP 18-12-2020 Về việc báo cáo thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
102/TTr-SKHCN 18-12-2020 Về việc cho phép sử dụng địa danh để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm và phê duyệt bản đồ vùng sản xuất sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ
257/BC-BCĐISO 17-12-2020 Về việc báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
101/TTr-SKHCN 17-12-2020 Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
253/SKHCN-QLCN 15-12-2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
960/SKHCN-VP 14-12-2020 Về việc báo cáo kết quả tự đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2020
957/SKHCN-VP 14-12-2020 Về việc đăng ký thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
94/TTr-SKHCN 11-12-2020 Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
954/SKHCN-QLCN 11-12-2020 Về việc giới thiệu thành viên tham gia Ban giám khảo cho Ngày hội Khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cấp tỉnh năm 2020.
95/TTr-SKHCN 11-12-2020 Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
35/ĐKTD-CĐCS 11-12-2020 Về việc đăng ký thi đua năm 2021
947/SKHCN-QLCN 10-12-2020 Về việc lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng
945/SKHCN-VP 10-12-2020 yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2020
244/BC-SKHCN 10-12-2020 Về việc báo cáo Tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử thành viên năm 2020
93/TTr-SKHCN 10-12-2020 Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
195/QĐ-SKHCN 09-12-2020 Về việc thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020
196/QĐ-SKHCN 09-12-2020 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021
935/SKHCN-QLCN 08-12-2020 Về việc thông báo kết quả và cử đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020
936/SKHCN-VP 08-12-2020 Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020
90/TTr-SKHCN 07-12-2020 Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
925/SKHCN-QLCN 03-12-2020 Về việc xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa bức xạ, hạt nhân; rò rỉ phóng xạ
194/QĐ-SKHCN 03-12-2020 Về việc gia hạn thời gian thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11/KH-SKHCN 26-01-2021 Về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
17/QĐ-SKHCN 26-01-2021 Về việc mua thiết bị công nghệ thông tin
12/KH-SKHCN 26-01-2021 Về việc Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
02/TB-SKHCN 26-01-2021 Về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021
70/SKHCN-QLCN 25-01-2021 Về việc xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 và Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.