Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
82/BC-SKHCN 25-05-2022 Về việc Báo cáo Tình hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022
12/GCN-KQNV 24-05-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
11/GCN-KQNV 24-05-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
04/QĐ-BTC 20-05-2022 Về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
366/SKHCN-VP 20-05-2022 Về việc đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị
52/KH-SKHCN 20-05-2022 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình ...
24/GM-SKHCN 19-05-2022 Về việc Tham dự Hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lớp 1)
351/ĐK-SKHCN 17-05-2022 Về việc Đăng ký Giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2022
59/QĐ-SKHCN 17-05-2022 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
344/SKHCN-VP 16-05-2022 Về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.
74/BC-SKHCN 13-05-2022 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
335/SKHCN-QLKH 13-05-2022 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
55/QĐ-SKHCN 10-05-2022 Về việc thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16
50/KH-SKHCN 10-05-2022 Về việc Công tác bảo vệ bí mật nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
56/QĐ-SKHCN 10-05-2022 Về việc thành lập Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh
317/SKHCN-QLKH 10-05-2022 Về việc thay đổi đơn vị phối hợp thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”
21/GM-SKHCN 09-05-2022 Về việc Dự Hội thảo Khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”
69/BC-SKHCN 09-05-2022 Về việc Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
49/KH-SKHCN 09-05-2022 Về việc Tổ chức Hội thảo Khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”
308/SKHCN-VP 06-05-2022 Về việc đăng ký tài khoản sử dụng khai thác dịch vụ dân cư bằng bản mềm qua Ioffice
47/KH-SKHCN 05-05-2022 Về việc Tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật năm 2022
48/KH-SKHCN 05-05-2022 Về việc Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
293/SKHCN-TĐC 29-04-2022 Về việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
290/SKHCN-QLKH 28-04-2022 Về việc đôn đốc thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
60/BC-SKHCN 22-04-2022 Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021
10/GCN-KQNV 22-04-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
267/SKHCN-VP 20-04-2022 Về việc báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động phục vụ tổng hợp báo cáo tiền lương năm 2022
09/GCN-KQNV 18-04-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
258/SKHCN-KH&QLCN 18-04-2022 Về việc đẩy mạnh nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công của tỉnh
44/KH-SKHCN 16-04-2022 Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án năm 2022
256/SKHCN-VP 15-04-2022 Về việc đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC lên Kho dữ liệu
40/QĐ-SKHCN 15-04-2022 Về việc gia hạn thời hạn thanh tra
31/TTr-SKHCN 14-04-2022 Về việc đề nghị phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
56/BC-SKHCN 14-04-2022 Về việc Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành Chính năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
42/KH-SKHCN 14-04-2022 Về việc Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2022
57/BC-SKHCN 14-04-2022 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022
246/SKHCN-VP 14-04-2022 Về việc rà soát văn bản triển khai quyết định 06/QĐ-TTg
43/KH-SKHCN 13-04-2022 Về việc Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022
223/SKHCN-VP 04-04-2022 Về việc đôn đốc thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh
48/BC-SKHCN 01-04-2022 Về việc Báo cáo Chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính
09/TB-SKHCN 31-03-2022 Về việc Thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023
201/SKHCN-QLCN&ĐMST 28-03-2022 Về việc đề nghị cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh
08 /TB-SKHCN 21-03-2022 Về việc Thông báo Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022
07/TB-SKHCN 21-03-2022 Về việc Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2022
188/SKHCN-QLCN&ĐMST 21-03-2022 Về việc đề nghị bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh
186/SKHCN-VP 18-03-2022 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý I năm 2022
32/KH-SKHCN 18-03-2022 Về việc Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025
46/BC-SKHCN 17-03-2022 Về việc Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa
184/SKHCN-VP 17-03-2022 Về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng thẩm định dự án CNTT
170/SKHCN-VP 14-03-2022 Về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2022
170/SKHCN-VP 14-03-2022 hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2022
164/SKHCN-QLCN&ĐMST 11-03-2022 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
08/GCN-KQNV 11-03-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
163/SKHCN-QLCN&ĐMST 11-03-2022 Về việc góp ý đề xuất dự án Xưởng sản xuất bánh quy
167/SKHCN-QLCN&ĐMST 11-03-2022 Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
07/GCN-KQNV 10-03-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
31/KH-SKHCN 09-03-2022 Về việc Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đối với các nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
158/SKHCN-QLCN&ĐMST 09-03-2022 Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
06/GCN-KQNV 09-03-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
21/QĐ-SKHCN 09-03-2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN năm 2022
146/SKHCN-VP 07-03-2022 Về việc yêu cầu thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2022
03/KH-SKHCN 07-03-2022 Về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
148/SKHCN-QLCN&ĐMST 07-03-2022 Về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
29/KH-SKHCN 07-03-2022 Về việc Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
33/BC-SKHCN 04-03-2022 Về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào Xứ Lạng
28/KH-SKHCN 03-03-2022 Về việc Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
29/BC-SKHCN 25-02-2022 Về việc Hoạt động quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
128/SKHCN-QLCN&ĐMST 24-02-2022 Về việc góp ý đề xuất dự án An Lạc Viên Chi Lăng
26/KH-SKHCN 24-02-2022 Về việc Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
25/KH-SKHCN 23-02-2022 Về việc Triển khai thực hiện công tác thanh niên của Sở KH&CN năm 2022
123/SKHCN-QLCN&ĐMST 22-02-2022 Về việc đề nghị hướng dẫn nội dung và định mức chi thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ hoặc tổ chức lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập đối với các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ
24/KH-SKHCN 22-02-2022 Về việc Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
11/TTr-SKHCN 21-02-2022 Về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
22/KH-SKHCN 18-02-2022 Về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
23/KH-SKHCN 18-02-2022 Về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
109/SKHCN-QCN&ĐMST 16-02-2022 Về việc Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/GCN-KQNV 16-02-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
106/SKHCN-QLCN 15-02-2022 Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.
107/SKHCN-QLCN 15-02-2022 Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược về nghiên cứu phát triển Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.
20/KH-SKHCN 11-02-2022 Về việc Nâng hạng Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI năm 2022
19/KH-SKHCN 11-02-2022 Về việc Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
18/KH-SKHCN 10-02-2022 Về việc Tổ chức triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
01/QĐ-BTC 09-02-2022 Về việc thành lập Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
16/KH-SKHCN 09-02-2022 Về việc Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022
19/BC-SKHCN 04-02-2022 Về việc Báo cáo Tình hình trước và trong tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
18/BC-SKHCN 02-02-2022 Về việc báo cáo Tình hình trước và trong tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
80/SKHCN-QLCN 28-01-2022 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
02 /GCN-KQNV 27-01-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
09/TTr-SKHCN 27-01-2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 (năm 2022)
03 /GCN-KQNV 27-01-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
11/KH-SKHCN 27-01-2022 Về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
04/GCN-KQNV 27-01-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
01/TB-SKHCN 26-01-2022 Về việc Thông báo Lịch trực của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
73/SKHCN-VP 26-01-2022 Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
71/SKHCN-QLCN&ĐMST 26-01-2022 Về việc báo cáo tình hình hoạt động KH&CN năm 2021.
09/KH-SKHCN 25-01-2022 Về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
10/KH-SKHCN 25-01-2022 Về việc Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
64/SKHCN-QLCN&ĐMST 24-01-2022 Về việc cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP
08/TTr-SKHCN 24-01-2022 Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2022
65/SKHCN-VP 24-01-2022 Về việc đôn đốc rà soát và lập danh mục các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh