Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, phát huy hiệu quả mô hình liên kết “4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mô hình liên kết “4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” đã được đã chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z2584478120848_224310b10d40b5f37e8869654d3e9fb6.jpg

Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng

Trong thời gian qua tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hình thành và phát triển các vùng nông sản sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất theo chiều sâu, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến; thâm canh tăng năng suất và chất lượng các loại sản phẩm; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng; thường xuyên khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa, hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển nông lâm nghiệp, tích cực tuyên truyền các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện đã có một số nhà đầu tư đến khảo sát và đầu tư một số dự án như: dự án Nhà máy gia công, sản xuất sản phẩm từ nhựa thông tại huyện Đình Lập đã được phê duyệt; Tập đoàn TH đến khảo sát các dự án chế biến, trồng Quế Hồi, chăn nuôi bò, trồng cây dược liệu; dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn; mời các nhà đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel đến khảo sát hợp tác đầu tư các dự án, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tài trợ cho các dự án dân sinh, phát triển cộng đồng địa phương,...

 Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm dịch động thực vật qua biên giới để ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh từ bên ngoài lây truyền vào địa bàn. Đấu tranh ngăn chặn quyết liệt, kiên quyết bắt giữ và xử lý tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, đóng gói, các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch,... đáp ứng nhu cầu của thị trường nhập khẩu theo các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang tham gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong việc bài trừ, tố cáo hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm địa phương.

Chương trình tái cơ cấu bước đầu đã tạo được sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất khu vực nông thôn, tiến bộ khoa học công nghệ được đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Hiện nay đã có một số tổ sản xuất, hợp tác xã tổ chức thực hiện các khâu từ sản xuất đến kinh doanh sản phẩm, tạo nên chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trên địa bàn tỉnh đã có 06 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được cấp giấy xác nhận, 07 doanh nghiệp thực hiện liên kết với HTX, hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, dược liệu. Ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; hình thành, phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm sản có quy mô phù hợp với từng vùng nguyên liệu. Hiện nay toàn tỉnh có 1.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 46,5% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  có 171 cơ sở chế biến nông lâm sản được hình thành và phát triển; có 33 dự án đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở chế biến với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 2.504 tỷ đồng. Thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trong thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ 11 doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến nông lâm sản với tổng kinh phí 16.223 triệu đồng, ngoài ra có 02 dự án được hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu với tổng kinh phí hỗ trợ 40,6 tỷ đồng. Công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được quan tâm, từ năm 2016 đến nay đã nghiên cứu, thực hiện được trên 40 đề tài thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng kinh phí thực hiện là 37,8 tỷ đồng. Các đề tài, dự án trong giai đoạn này đã tập trung vào việc nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc giống cây trồng, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng và trình độ canh tác của nông dân. Hoạt động khuyến nông cũng được đẩy mạnh, đã mở được 6.768 cuộc tập huấn với 254.715 lượt người tham gia, cấp phát trên 45.245 bộ tài liệu; bên cạnh việc tập huấn hệ thống khuyến nông đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả chuyển giao và được người dân ủng hộ, tiếp nhận và nhân rộng…

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, phát huy hiệu quả mô hình liên kết “4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.

                                                                           Hoàng Minh Luỹ