Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Sáng ngày 08/03/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (Chi cục) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh – Chi cục trưởng đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Chi cục thời gian qua và kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Chi cục cũng như các kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2022 và đề nghị Chi cục trong năm 2023 tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, như: (1) Thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023; (2) Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023; (3) Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; (4) Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, nâng cao vị trí, vai trò của đơn vị thông qua nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp cận, nắm thông tin, nhu cầu để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Tập trung tham mưu triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2023, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngành KH&CN./.

Lại Gia Bảo