Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cụm thi số 2 – Cáctổ chức đảng cơ quan sở, ban, ngành thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định Số 145-QĐ/ĐUK-BTCHT ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cấp cụm cơ sở năm 2021; Kế hoạch số 86-KH/ĐU ngày 19/5/2021 của Cụm thi số 2 về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Ngày 26/6/2021, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Cụm thi số 2 - Các tổ chức đảng cơ quan sở, ban, ngành thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội thi có 14 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên của 14 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc cụm thi số. Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã cử đảng viên Nguyễn Khánh Toàn tham dự Hội thi.

 

Ban tổ chức Hội thi cụm thi số 2 trao cờ lưu niệm cho các

đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi

          Mỗi thí sinh dự thi thực hiện ba phần thi: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi áp dụng thang điểm 10 cho tất cả các phần thi. Nội dung dự thi tập trung vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh hoặc Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thí sinh Nguyễn Khánh Toàn – Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội thi với chủ đề: “Nội dung cơ bản về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Bài dự thi được thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư về nội dung, hình thức và kết hợp trình chiếu hình ảnh, liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao được hiệu quả công tác tuyên truyền. Với chủ đề dự thi đăng ký, thí sinh Nguyễn Khánh Toàn đã tập trung nhấn mạnh về vị trí, vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước; những nội dung cơ bản về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương đã đạt được trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

        Thí sinh Nguyễn Khánh Toàn – Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ

thuyết trình chủ đề dự thi đăng ký

 

Hội thi là hoạt động chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, quần chúng những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, góp phần tạo chuyển biến, đổi mới phương thức, chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.     

Trần Bảo Ngọc