Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh giao năm 2020, ngày 27-28/7/2020, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z1998187543926_01ee8c60bf9f4781cc5dd2913b799f40.jpg

Đồng chí, Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

 

 Dự lớp Bồi dưỡng có bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng 156 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo, công chức phụ trách quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ của 10 huyện, thành phố.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, bà Hoàng Thị Luân nhấn mạnh việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư giúp học viên cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z1998189176242_5d6d10e43e22ed5b98b0c5df4c1ad0b2.jpg

Các đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”; trong đó đi sâu và hướng dẫn những điểm mới quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z1998189062453_64c369d5a30f0510a4d4d2ff3e65692d.jpg

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Trong thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng và giảng viên đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề vướng mắc hiện nay của các cơ quan, tổ chức như : Việc thực hiện chữ ký số, lập hồ sơ và lưu trữ văn bản điện tử để thống nhất thực hiện theo đúng quy định…; đồng thời kiến nghị, đề xuất Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 30/2020/NĐ-CP trong thời gian tới.

Nguyễn Như Thủy