Ngày 15/6/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân làm trưởng đoàn.Tham gia đoàn công tác của Bộ còn có đại diện Vụ phát triển KH&CN địa phương, Cục ứng dụng và phát triển công nghệ.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Đoàn công tác của Bộ KHCN\z3497113770590_0d854fae03e1f7d4c7a44601d90a35c3.jpg

Đồng chí Phạm Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân

phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh Ngọc Hưng)

 

Tại buổi làm việc đã trao đổi một số nội dung đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn với các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về An toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng và phát triển công nghệ,… Trong đó, trước mắt tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động tại tỉnh Lạng Sơn: Tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 5; Hội nghị toàn quốc phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Dự kiến các hoạt động tổ chức trong tháng 8/2022 ./.

Nguyễn Như Thủy