Thực  hiện  Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2022.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật, nghiên cứu vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung theo chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&CN triển khai tới quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền các văn bản quy định pháp luật về TTHC

Sở KH&CN tuyên truyền các văn bản quy định pháp luật về TTHC đến các đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chủ động truy cập trên trang Website http://sokhcn.langson.gov.vnè Văn bản pháp quy è Tra cứu VBPQ-Lĩnh vực khoa học và công nghê è Lĩnh vực văn bản è Lĩnh vực khác  để kịp thời cập nhật tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản  áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị.

2. Đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử mức độ 3, 4

Hiện nay, Sở KH&CN có 57 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó:

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 4 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh Lạng Sơn trên trang https://dichvucong.langson.gov.vn/: 41 TTHC;

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 3 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh Lạng Sơn trên trang https://dichvucong.langson.gov.vn/: 03 TTHC;

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp và dịch vụ Bưu chính công ích  tại trụ Sở cơ quan: 13 TTHC (12 TTHC tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở Sở KH&CN Lạng Sơn và 01 TTHC tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn);

(Có Danh mục TTHC, tài liệu Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 gửi kèm)

3. Lợi ích nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh Lạng Sơn

 Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…).

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ cho đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu;

- Chủ động các công việc khác của  đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu.

-  Đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất - nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có thể giám sát, theo dõi được tình trạng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email.

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ TTHC.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu đã phối hợp./.