Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-UBND, ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 10/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Bà Nguyễn Thị Hà –Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Đề tài do Công an tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.